Výběr četby ke společné části maturitní zkoušky

Studenti maturitních ročníků do 15. 3. 2019 odevzdají svému vyučujícímu ČJ na PC vyplněný a podepsaný formulář výberu - viz předmětové info ČJ.