novinky gekomu

GYMNÁZIUM ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ - idatabaze.czGymnázia - idatabaze.cz

Seřadit dle: Seřadí článly sestupně (Z-A, 10-1)


Úvodní schůzky pro první ročníky 12. 6. 2019

Úvodní schůzky pro rodiče studentů přijatých do prvního ročníku čtyřletého studia a pro rodiče studentů přijatých do primy osmiletého studia ve školním roce 2019-20.

21.5. sexta, 2A, 2B - půlky VV

 

V úterý 22.5. sexta, 2A, 2B - skupiny VV navštíví Veletržní palác, expozice umění První republiky a umění 2. pol. 20. stol.
SRAZ JE V 9:45 PŘED VELETRŽNÍM PALÁCEM, NG.
Program, nebo spíš komentovaná prohlídka, bude stát cca 70 Kč v případě, že budou přítomni všichni (cena se rozpočítává podle počtu osob). Proto je lépe mít finanční rezervu. 
Návštěva NG je prostředkem seznámení se s dějinami umění. 
S sebou svačinu, tužku. Program bude trvat zhruba 2 hodiny, další dvě hodiny strávíme v jiných expozicích Veletržního paláce.
Konec této celodenní akce je počítán kolem cca 14. hodiny.

 

Další informace k přijímacímu řízení

Žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby nám v případě zájmu o studium na naší škole,nosili zápisové lístky od 2. 5. 2019 do kanceláře školy v čase od 7:15 až 16:15 hodin.
Současně žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby si rozmysleli, o který druhý cizí jazyk bude mít budoucí student zájem v dalším studiu.


Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat odvolání na základě obdržení písemného vyrozumění, které budeme odesílat 2. 5. 2019, a to do 3 pracovních dnů po jeho obdržení.

 

Děkujeme za pochopení.

Výsledky přijímacích zkoušek 2019

Seznam přijatých a nepřijatých uchzečů:

 

čtyřleté studium

 

osmileté studium

 

Přijímací zkoušky 2019

Ve středu 17. 4. 2019 se uskuteční 2. termín přijímacích zkoušek do osmiletého studia. Seznamy uchazečů a jejich umístění do tříd naleznete ve vestibulu školy.

Změny ve výuce v dubnu a květnu 2019

V úterý 16. 4. 2019 budou mít výuku ve škole podle zvláštního rozvrhu prima až kvarta a maturitní třídy, ostatní budou mít vlastní program mimo školní budovu.

Ve středu 17. 4. 2019 bude vzhledem k dalším přijímacím zkouškám vyhlášen volný den pro studenty, všichni vyučující budou vykonávat dozory při zkouškách.

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 začínají velikonoční prázdniny.

 

Na dny 9. - 10. 5. 2019 bude vyhlášeno ředitelské volno. V provozu bude kancelář školy v čase 8:30 -13:00 hodin.

Počty přihlášek k přijímacím zkouškám 2019

Počet přihlášek k přijímacím zkouškám na čtyřleté studium je 130.
Počet přihlášek k přijímacím zkouškám na osmileté studium je 251.

Přihlášky ke studiu

Přihlášky k přijímacím zkouškám přijímáme v úředních hodinách hospodářky školy.
Úřední hodiny: 7:15 - 16:15 hod.
Děkujeme za pochopení. 

Jarní prázdniny

Během jarních prázdnin v týdnu od 11. 2. do 15. 2. 2019 bude kancelář školy otevřena od 8:30 do 12:30 hod.

Den otevřených dveří 30. 1. 2019

Ve středu 30. 1. 2019 se od 16:00 uskuteční den otevřených dveří pro zájemce o studium na Gymnáziu Elišky Krásnohorské.

1 2 3 4 5 6 > >>

News picture News picture News picture