Čerpání finančních prostředků prostřednictvím šablon

9171ODg.jpg

 

Projekt je zaměřen na jedno z kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT. 
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

News picture News picture News picture