Doplňující volby do školské rady

V říjnu 2017 končí v souladu s §167 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) funkční období volených členů do školské rady při našem gymnáziu. V této souvislosti vyhlašuji volby pro zákonné zástupce žáků a zletilé studenty a sděluji Vám, že jako zákonní zástupci nezletilých žáků či zletilí studenti máte právo navrhnout vhodné kandidáty na členy školské rady a rovněž máte právo volit a být zvoleni členy školské rady.

 

Kandidátovi musí být v den voleb 18 let a musí být žákem školy nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka školy. Zájemci o tuto funkci nechť zašlou nejpozději do 14. 8. 2017 písemnou přihlášku se stručnou charakteristikou na e-mailovou adresu: skola@gekom.cz.

Jména kandidátů budou zveřejněna do 20. 8. 2017 na stránkách školy a 20. 9. 2017 v rámci třídních schůzek proběhnou samotné volby. Voliči jsou všichni zákonný zástupci nezletilého žáka nebo zletilý žák Gymnázia Elišky Krásnohorské. Každý volič je povinen prokázat volebnímu orgánu svou totožnost.

 

Mgr. Karel Bednář
ředitel školy

News picture News picture News picture