Náhradní termín přijímacích zkoušek 11. 5. 2018

News picture News picture News picture