Úvodní schůzky pro první ročníky 12. 6. 2019

Ve středu 12. 6. 2019 se od 17:00 uskuteční informační skůzky pro rodiče přijatých žáků do primy a 1. ročníku.

Rodiče budoucích primánů (osmileté studium) se sejdou v učebně I. (místnost P11 v přízemí) a rodiče budoucího prvního ročníku (čtyřleté studium) se sejdou v učebně IV. (místnost P06 v přízemí).
Seznamy studentů budou vyvěšeny v budově školy. 

News picture News picture News picture