O NÁS

základní údaje

Název školy: Gymnázium Elišky Krásnohorské, Praha 4 - Michle, Ohradní 55   

 

Adresa: Ohradní 55/111, 140 00 Praha 4 - Michle

 

Právní forma: příspěvková organizace

 

Zřizovatel: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

 

Studijní obory:

79-41-K/81 Gymnázium, podle ŠVP, délka studia 8 let
79-41-K/41 Gymnázium, podle ŠVP, délka studia 4 léta 

 

IČO: 00 33 55 33 

IZO: 000 335 533

Jsme fakultní škola PřF UK a FF UK v Praze.

Poslední šetření ČSI bylo uskutečněno v březnu 2014 a hodnotí školu i nadále téměř ve všech sledovaných oblastech jako nadstandardní (viz O NÁS, dokumenty). 

1788NTE.jpg