PLÁNOVANÉ AKCE

plánované akce 2018/2019

Adaptační soustředění pro nastupující studenty
V září vyjedou nově příchozí žáci školy na několikadenní adaptační kurz, kde se seznamují se svým třídním učitelem, kolektivem i způsobem práce na gymnáziu. Letos jedou noví žáci a jejich učitelé do Jindřichova, a to 1.A  2. 9. - 5. 9. 2018 a prima 5. 9. - 8. 9. 2018.
  
Soustředění pěveckého sboru - upřesníme
  
Týden Elišky Krásnohorské
Ve dnech 19. -23. 11. 2018 na škole proběhne Týden Elišky Krásnohorské. Prostřednictvím nejrůznějších přednášek mají studenti možnost se více seznámit s touto výjimečnou ženou. Ženou spisovatelkou, básnířkou a literární kritičkou, první ženou akademičkou 19. a počátku 20. století, k jejímuž odkazu se naše škola hlásí.  
  
Festival Jeden svět na Ohradní
V tomto školním roce opět v předvánočním čase proběhne studentská akce -  festival Jeden svět na Ohradní.
Letošní festival se bude konat ve dnech 17. až 19. 12. 2018.
 
Vánoční akademie  v Kostele sv. Anežky České na Spořilově 12. 12. 2018 od 19 hodin.
 
Dny otevřených dveří  budou 29. 11. 2018 a 30. 1. 2019.
 
Lyžařské výcviky
Letos uskuteční v průběhu ledna a března. Lyžařský výcvik třídy sekundy (19. až 25. 1. 2019 Černá Hora), tercie (24. 2. až 1. 3. 2019 Nassfeld, Rakousko), kvinta a 1.A (10. až 15. 3. 2019 Nassfeld, Rakousko).
  
Maturitní ples
V úterý  5. 2. 2019
 
Jeden svět na školách
Na začátku března vyrazí vybrané třídy v rámci globální a multikulturní výchovy na projekce dokumentů Jednoho světa na školách, po zhlédnutí filmů se studenti zúčastní také tematických besed.
  
SOČ
Školní kolo středoškolské odborné činnosti se uskuteční v úterý 19. 3. 2019 v dopoledních hodinách v budově školy. 
  
Přírodovědný kurz - upřesníme
  
Sportovní kurzy
Studenti 3. ročníku v závěru roku vyrazí sportovat a všeobecně zdokonalovat své pohybové schopnosti. 
  
Sportovní dny
V závěru školního roku si studenti změří svou zdatnost v různých sportovní disciplínách během sportovních dnů při soutěži o nejvšestrannější třídu. V pátek 21. 6. 2019 se uskuteční sportovní den pro vyšší gymnázium a v pondělí 24. 6. 2019 pro nižší gymnázium.
  
Letní akademie  
V červnu na Dobešce - 20. 6. 2019 od 18 hodin.