PLÁNOVANÉ AKCE

plánované akce 2016/2017

Adaptační soustředění pro nastupující studenty
Na přelomu srpna a září vyjedou nově příchozí žáci školy na několikadenní adaptační kurz, kde se seznamují se svým třídním učitelem, kolektivem i způsobem práce na gymnáziu. Leto jedou noví žáci a jejich učitelé do Jindřichova, a to 1.A, 1.B  31. 8. - 3. 9. 2016 a prima 3. 9. - 6. 9. 2016.
  
Soustředění pěveckého sboru  15. - 16. 11. 2016
  
Týden Elišky Krásnohorské
Ve dnech 21. až  25. 11. 2016 na škole proběhne Týden Elišky Krásnohorské. Prostřednictvím nejrůznějších přednášek mají studenti možnost se více seznámit s touto výjimečnou ženou. Ženou spisovatelkou, básnířkou a literární kritičkou, první ženou akademičkou 19. a počátku 20.století, k jejímuž odkazu se naše škola hlásí.  
  
Festival Jeden svět na Ohradní
V tomto školním roce opět v předvánočním čase proběhne studentská akce -  festival Jeden svět na Ohradní.
Letošní festival se bude konat ve dnech 19. až 21. 12. 2016.
 
Vánoční akademie  15. 12. 2016 od 19hod v Kostele sv. Anežky České na Spořilově
 
Dny otevřených dveří  budou 24. 11. 2016 a 1. 2. 2017.
 
Lyžařské výcviky
Letos vyjoudou v průběhu ledna a března. Lyžařský výcvik třídy sekunda (14. až 20. 1. 2017 Černá Hora), tercie (únor, březen 2017), kvinta ( 22. až 27. 1. 2017 Nassfeld, Rakousko) a 1.A +B (19. až 24. 2. 2017 Nassfeld, Rakousko).
  
Maturitní ples
V úterý  14. 2. 2017 se společně s našimi maturanty setkají učitelé, rodiče, přátelé a známí v sále pražské Lucerny na maturitním plese. Na této společenské akci proběhne také imatrikulace prvních ročníků.
 
Jeden svět na školách
Na začátku března vyrazí vybrané třídy v rámci globální a multikulturní výchovy na projekce dokumentů Jednoho světa na školách, po zhlédnutí filmů se studenti zúčastní také tematických besed.
  
SOČ
Školní kolo středoškolské odborné činnosti se uskuteční v úterý 22. 3. 2016 v dopoledních hodinách v budově školy. Práce mohou studenti odevzdat do úterý 21. 3. 2017.
  
Přírodovědný kurz 
  
Sportovní kurzy
Studenti 3. ročníku v závěru roku vyrazí sportovat a všeobecně zdokonalovat své pohybové schopnosti. 
  
Sportovní dny
V závěru školního roku si studenti změří svou zdatnost v různých sportovní disciplínách během sportovních dnů při soutěži o nejvšestrannější třídu.
  
Letní akademie  
ve čtvrtek 22. 6. 2017 od 18hod na Dobešce