Seznam četby ke státní maturitě

Seznam literárních děl k ústní zkoušce společné části maturitní zkoušky

 

soubor se seznamem četby: Seznam literárních děl ke společné části MZ - Aktualizace k 25. 9. 2018

soubor s formulářem výběru četby: Formulář výběru četby ke společné části MZ

 


Základní úroveň obtížnosti

  1. Světová a česká literatura do konce 18. století (min. 2 tituly) - viz list 1 z přiloženého seznamu
  2. Světová a česká literatura 19. století (min. 3 tituly) - viz list 2 z přiloženého seznamu
  3. Světová literatura 20. a 21. století (min. 4 tituly) - viz list 3 z přiloženého seznamu
  4. Česká literatura 20. a 21. století (min. 5 titulů) - viz list 4 z přiloženého seznamu

Žák si vybere 20 děl z přiloženého seznamu s nutností respektovat minimální počty uvedené u každého okruhu.

Minimálně dvěma díly musí být zastoupena próza, poezie i drama.

Žákův seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora.