PRO STUDENTY

 nepovinné předměty

Škola nabízí studentům nepovinné předměty, které jsou vedeny jako kroužky, a studenti platí příspěvek na jejich chod.

 

Ve školním roce 2018/2019 jsou vyučovány tyto nepovinné předměty:

 

Bridž (vede externista)

úterý od 14:00 v učebně IV (P06)

 

Dramatický kroužek (vede p. Filip Dušek)

pátek od 14:00 v učebně I (P11)

 

Latina (vede . Lenka Janečková)

pondělí od 14:50 v učebně VII (204)

 

Ruský jazyk (vede p. Jana Židoňová)

pátek od 7:05 ve školní knihovně

 

Tvůrčí psaní (vede p. Filip Dušek)

úterý od 15:15 ve školní knihovně