PRO STUDENTY

školní psycholožka 

Mgr. Klára Pflegerová

tel.: 241 080 294

e-mail: pflegerova@gekom.cz

 

Školní psycholog vykonává činnosti konzultační, poradenské, diagnostické, metodické a informační, pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a etickým kodexem školního psychologa. Školní psycholog spolupracuje se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními.

 

konzultační hodiny

Úterý 11:30 - 15:30
Středa 9:00 - 14:00
Čtvrtek

9:00 - 14:00

 

Místnost školní psycholožky naleznete v přízemí.