PRO STUDENTY

učebnice

ČESKÝ JAZYK

Seznam učebnic českého jazyka naleznete v předmětovém infu.

 

ANGLICKÝ JAZYK

 

řada New Headway Preintermediate, Intermediate, Upperintermediate
Student`s book, Workbook, Oxford University Press 2000, 2003, 2005
James Fauly: New Headway Talking Points, Oxford University Press 2005
Murphy – English Grammar in Use, Cambridge University Press 2004
New Headway Pre – intermediate Tests, New Headway Intermediate Tests

 

 

NĚMECKÝ JAZYK

 

Studio d
Kopp, Frölich: Pingpong neu, vydal Max Hueber Verlag
Themen neu, Themen aktuell, vydal Max Hueber Verlag / Fraus
Učebnice pro l. ročník bude vybrána podle pokročilosti žáků na začátku nového školního roku.
Ausblick 1, B1 Brückenkurs, nakl. Hueber Verlag

 

 

FRANCOUZŠTINA
Seznam učebnic francouzštiny naleznete v předmětovém infu.

 


OBČANSKÝ A SPOLEČENSKOVĚDNÍ ZÁKLAD

Seznam učebnic společenských věd naleznete v předmětovém infu.

 

DĚJEPIS

Seznam učebnic dějepisu naleznete v předmětovém infu.

 

 

ZEMĚPIS

 

1. ročník

Demek a kol. – Geografie pro SŠ 1, fyzickogeografická část
1. až 3. ročník

Školní atlas světa, Kartografie, Praha

 

 

MATEMATIKA
Seznam učebnic naleznete v předmětovém infu.


 

FYZIKA

Seznam učebnic fyziky naleznete v předmětovém infu. 

 

 

CHEMIE

Seznam učebnic chemie naleznete v předmětovém infu.

 

 

BIOLOGIE

 

kvinta a 1. ročník

Kincl: Biologie rostlin, Fortuna

jako alternativu lze použít i učebnici Kubát a kol.: Botanika, Scientia

 

sexta a 2. ročník

Papáček a kol.: Zoologie, Scientia
Zicháček: Zoologie, FIN Olomouc

(nebo její nové vydání Zicháček: Biologie živočichů, Nakladatelství Olomouc)

všechny uvedené učebnice považujeme za rovnocenné, lze použít jakoukoliv z nich

 

septima a 3. ročník

Novotný, Hruška: Biologie člověka, Fortuna

 

oktáva a 4. ročník

Šmarda, Jan: Genetika pro gymnázia, nakladatelství Fortuna
Kubišta: Obecná biologie, Fortuna
Nečásek: Genetika, Scientia