PRO UČITELE

 

školní rok 2018/2019

vyučování
 
1. pololetí 4. 9. 2017 - 31. 1. 2018
2. pololetí 1. 2. 2018 - 29. 6. 2018
  
vysvědčení

za 1. pololetí: 31. 1. 2018 (středa)
závěrečné: 29. 6. 2018 (pátek)
 
prázdniny 
 
podzimní: 26. a 27. 10. 2017  (čtvrtek a pátek)
vánoční: 23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 (sobota – úterý)
pololetní: 2. 2. 2018 (pátek)
jarní: 5. - 11. 2. 2018 (pondělí – neděle)
velikonoční: 29. - 30. 3. 2018 (čtvrtek a pátek)
hlavní: 30.6. - 31. 8. 2018 (sobota – pátek)
  
volné dny vyhlášené ředitelem školy
            
29. 9. 2017 (pátek)
 
pedagogické rady
 
15. 11. 2017 (středa)
29. 1. 2018 (pondělí)
18. 4. 2018 (středa)
25. 4. 2018 (maturitní třídy - středa)
25. 6. 2018 (pondělí)
  
třídní schůzky   
 
středa 20. 9. 2017
středa 15. 11. 2017
středa 18. 4. 2018
  
maturitní zkoušky 
 
podzimní termín - písemné: 1. - 7. 9. 2017 (pátek - čtvrtek)
podzimní termín - ústní: 11. 9. 2017 (pondělí)

jarní termín - písemné:  11. 4. 2018 (středa) Čj
                                     2. - 11. 5. 2018 (středa - pátek)
jarní termín - ústní: 21. - 25. 5. 2018 (pondělí - pátek)
    
dny otevřených dveří
 
30. 11. 2017 (čtvrtek) od 16 do 19 hodin
30. 1. 2018 (úterý) od 16 do 19 hodin
 
úvodní adaptační kurzy    
 
1.A+B: 3. - 6. 9. 2017  Jindřichov u Jablonce nad Nisou
prima: 6. - 9. 9. 2017  Jindřichov u Jablonce nad Nisou
  
Týden Elišky Krásnohorské 
   
30. 10 – 3. 11. 20176 (pondělí - pátek)
  
oslavy 80. výročí založení školy
  
1. 11. 2017
  
festival Jeden svět na Ohradní
 
18. - 20. 12. 2017 (pondělí - středa)

Vánoční akademie

 
12. 12. 2017 od 18 hod v Kostele sv. Anežky České na Spořilově
  
lyžařské kurzy  

sekunda: 20. - 26. 1. 2018 Černá Hora
tercie: 25. 2. - 3. 3. 2018 Nassfeld (Rakousko)
kvinta: 14. - 19. 1. 2018 Hinterstoder (Rakousko)
1.A + B: 11. - 16. 3. 20187 Nassfeld (Rakousko) 
  
maturitní ples   
 
20. 2. 2018 (úterý) v Lucerně
  
školní kolo SOČ   
 
20. 3. 2018 (úterý)
      
přijímací zkoušky   
 
12. 4. (čtvrtek), 16. 4. (pondělí) 2018 čtyřleté gymnázium 
13. 4. (pátek), 17. 4. (úterý) 2018 osmileté gymnázium
10. 5. (čtvrtek), 11. 5. (pátek) 2018 náhradní termín
    
sportovní kurzy

červen 2018
  
úvodní schůzky pro budoucí ročníky
 
13. 6. 2018 (středa) od 17 hodin
 
sportovní dny
   
22. 6. 2018 (pátek) vyšší gymnázium
25. 6. 2018 (pondělí) nižší gymnázium
 
výlety    
 
26. - 28. 6. 2018 (úterý - středa)
    
Letní akademie

19. 6. 2018  od 18 hodin na Dobešce