Úvodní soustředění PRIMY 4. - 7. 9. 2019


Pobyt slouží k vzájemnému poznání žáků primy, jejich seznámení s třídní profesorkou, s dalšími vyučujícími i s výchovnou poradkyní. Žáci se naučí orientovat v systému studia na nižším stupni gymnázia, osvojí si základní informace, které jim později usnadní nástup do nové školy (např. znalost školního řádu, časové organizace školního roku na gymnáziu), dozvědí se, jaké akce mohou během svého studentského života očekávat, co vše mohou využívat, na co si naopak mají dát pozor. Naváží první kontakty se spolužáky a s učiteli, stanoví si pravidla vzájemného soužití v nové třídě a škole. Seznámí se s možnými problémy přechodu na jiný styl výuky, s jinými nároky, než na jaké byli zvyklí na základní škole, budou jim předvedeny metody učení i metody tréninku paměti apod.

více »

Úvodní soustředění 1.A 1. - 4. 9. 2019


Pobyt slouží ke vzájemnému poznání studentů prvního ročníku gymnázia, seznámení s třídní profesorkou, s dalšími vyučujícími, s výchovnou poradkyní. Kurz usnadní orientaci v systému studia na Gymnáziu Elišky Krásnohorské.

více »

Letní akademie Gymnázia Elišky Krásnohorské 2019


Srdečně vás zveme na Letní akademii Gymnázia Elišky Krásnohorské 2019. Uskuteční se ve čtvrtek 20. 6. 2019 od 18 hod. na Dobešce. Těšit se můžete na ocenění studentů, vyhodnocení Krásnohoření a představení Sen noci svatojánské.

více »

Úvodní schůzky pro první ročníky 12. 6. 2019


Úvodní schůzky pro rodiče studentů přijatých do prvního ročníku čtyřletého studia a pro rodiče studentů přijatých do primy osmiletého studia ve školním roce 2019-20 proběhnou 12. 6. 2019.

více »

Pravidla hodnocení profilových maturitních zkoušek


Pravidla hodnocení profilových maturitních zkoušek ve školním roce 2018/2019 ke stažení zde.

více »

Expozice umění První republiky a umění 2. pol. 20. stol.


V úterý 22. 5. sexta, 2.A, 2.B - skupiny VV navštíví Veletržní palác, expozice umění První republiky a umění 2. pol. 20. stol.

SRAZ JE V 9:45 PŘED VELETRŽNÍM PALÁCEM, NG.

Program, nebo spíš komentovaná prohlídka, bude stát cca 70 Kč v případě, že budou přítomni všichni (cena se rozpočítává podle počtu osob). Proto je lépe mít finanční rezervu. 

Návštěva NG je prostředkem seznámení se s dějinami umění. 

S sebou svačinu, tužku. Program bude trvat zhruba 2 hodiny, další dvě hodiny strávíme v jiných expozicích Veletržního paláce.

Konec této celodenní akce je počítán kolem cca 14. hodiny.

více »

Hlasování Gympl roku 2019


Naše škola se zapojila so projektu Gympl roku 2019, celostátní zpětné vazby žáků a čerstvých absolventů gymnázií.

více »

Informace k zájezdu do Ravenny


Informace k zájezdu do Ravenny naleznete ke stažení ZDE.

více »

Další informace k přijímacímu řízení


Žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby nám v případě zájmu o studium na naší škole,nosili zápisové lístky od 2. 5. 2019 do kanceláře školy v čase od 7:15 až 16:15 hodin.
Současně žádáme zákonné zástupce přijatých uchazečů, aby si rozmysleli, o který druhý cizí jazyk bude mít budoucí student zájem v dalším studiu.


Zákonní zástupci nepřijatých uchazečů mohou podat odvolání na základě obdržení písemného vyrozumění, které budeme odesílat 2. 5. 2019, a to do 3 pracovních dnů po jeho obdržení.

 

Děkujeme za pochopení.

více »

Turnaj v Bridži


Studenti naší školy se zúčastnili turnaje školáků v minibridži. Bližší informace naleznete v článku zde.

více »

Přijímací zkoušky 2019


V pátek 12. 4. 2019 se uskuteční 1. termín přijímacích zkoušek do čtyřletého studia. Seznamy uchazečů s umístěním do tříd naleznete ve vestibulu školy.

Více také zde.

více »

Poslední nabídka KMD v sezóně 2018/2019


V anketách na bakalářích https://bakaweb.gekom.cz naleznete od 22. 3. do 9. 4. poslední nabídku KMD.

více »

Změny ve výuce v dubnu a květnu 2019


V úterý 16. 4. 2019 budou mít výuku ve škole podle zvláštního rozvrhu prima až kvarta a maturitní třídy, ostatní budou mít vlastní program mimo školní budovu.

Ve středu 17. 4. 2019 bude vzhledem k dalším přijímacím zkouškám vyhlášen volný den pro studenty, všichni vyučující budou vykonávat dozory při zkouškách.

Ve čtvrtek 18. 4. 2019 začínají velikonoční prázdniny.

 

Na dny 9. - 10. 5. 2019 bude vyhlášeno ředitelské volno.

více »

Třídní schůzky


Ve středu 10. 4. 2019 se uskuteční od 18:00 třídní schůzky.

Od 17:00 se sejde ve školní knihovně výbor Rady rodičů.

více »

Nabídka zaměstnání (vyučující IVT)


Gymnázium Elišky Krásnohorské přijme od 1. 9. 2019 vyučujícího předmětu Informatika a výpočetní technika na plný nebo částečný úvazek. Nabídky zasílejte na adresu skola@gekom.cz.

více »

Počet přihlášek k přijímacím zkouškám 2019


Počet přihlášek k přijímacím zkouškám na čtyřleté studium je 130.

Počet přihlášek k přijímacím zkouškám na osmileté studium je 251.

více »

Informace k odesílání finančních plateb na bankovní účty školy


Vzhledem k častým chybám v posílání plateb na školní účty upřesňujeme informaci.

Od listopadu 2018 používáme nová bankovní čísla a v průběhu jarních měsíců (nejpozději do konce května) 2019 je nutné změnit předchozí trvalé příkazy:

Provozní (běžný) účet školy (není určen k platbám za akce žáků): 2001504613/2010

Školní jídelna (účet určen k úhradě stravného): 2701504614/2010

FKSP (týká se pouze zaměstnanců školy): 2401504620/2010

Akce žáků (Slouží výhradně pro úhradu záloh a doplatků na akce pořádané pro studenty školy. Není určen k úhradě stravného.): 2601504617/2010

 

Děkujeme za správné a včasné odesílání.

více »

Zájezd do Švýcarska

DOPLATEK

Všichni účastníci zájezdu do Švýcarska, který se koná 1. - 6. 6. 2019, uhraďte prosím zbývající částku, tzn. 3 050  na nový účet školy (2601504617/2010). Variabilní symbol uveďte katalogové číslo žáka + dvojčíslí 93 do 31. 3. 2019.

více »

5. nabídka KMD na březen 2019

anketách naleznete 5. (předposlední) nabídku představení na březen.

více »
1 2 > >>
archiv (64)