Provoz školy v květnu


pro studenty a rodiče


Aktualizované informace MŠMT (platné od 10. května) týkající se chodu naší školy se od těch předchozích neliší.


nižší gymnázium

Od pondělí 10. 5. 2021 přecházíme na rotační způsob vyučování, tzn. střídání prezenční a distanční výuky v týdenních cyklech.

V cyklech sd (dle Bakalářů), tzn. v týdnu od 10. 5., bude probíhat prezenční výuka tříd primy a tercie. Tyto třídy budou muset podstoupit povinně testování v pondělí 10. 5. a ve čtvrtek 13. 5. Podrobnosti k organizaci testování jsou popsány v sekci PRO STUDENTY - TESTOVÁNÍ NA COVID-19. Třídy sekundy a kvarty budou dále pokračovat v distanční výuce.

V cyklech lc (dle Bakalářů), tzn. v týdnu od 17. 5., bude probíhat prezenční výuka tříd sekundy a kvarty. Tyto třídy budou muset podstoupit povinně testování v pondělí 17. 5. a ve čtvrtek 20. 5. Třídy primy a tercie se vrátí do režimu distanční výuky.

očekávané změny v testování

Na pokyn zřizovatele školy zaslaného ve čtvrtek 6. 5. ve 13:00 se škola zapojí do projektu testování prostřednictvím RT-PCR testů ze slin. Vzhledem k časovým možnostem zvládnutí celé agendy přechodu na nový způsob testování zveřejníme případné změny v průběhu příštího týdne. Rodičům dotčených tříd, zejména primy a tercie, děkujeme za rychlou spolupráci a zasílání informativních souhlasů. Pravidla stanovená pro příchod žáků do budovy školy nejsou změnami dotčena.


vyšší gymnázium

Pro studenty vyššího gymnázia se v současné chvíli nic nemění, ti nadále pokračují v distančním způsobu vyučování.


maturitní třídy

MŠMT vydalo nový dodatek opatření obecné povahy, ve kterém rozšiřuje počet opravných termínů ke konání didaktických testů pro všechny žáky na tři a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu.

Všechny informace jsou k nalezení v sekci PRO STUDENTY - MATURITA.


Mimořádné opatření:

  • umožňuje osobní přítomnost žáků NG ve škole při zachování systému rotační výuky a povinného testování v pondělí a ve čtvrtek.

  • umožňuje žákům NG výuku tělesné výchovy pouze ve venkovních prostorech.

  • povoluje dobrovolné skupinové konzultace maturantů a žáků ohrožených neúspěchem za dodržení podmínky účasti max. 6 žáků a 1 učitele. Tyto konzultace podléhají nutnému testování 2x týdně dle článku III. mimořádného opatření.

  • povoluje individuální konzultace za dodžení podmínky účasti pouze jednoho žáka a jednoho učitele, účast v tomto případě není podmíněna testováním (článek I. mimořádného opatření).

Testování žáků a ostatních osob za účelem účasti při maturitních zkouškách naleznete v sekci PRO STUDENTY - MATURITA.

odkazy:

 


Výsledné hodnocení v 1. pololetí šk. roku 2020/ 21 je zveřejněno na Bakalářích online. Návod, jak zjistit svou celkovou klasifikaci, naleznete v oficiálním postupu na str. 3 – 5. Výpis z vysvědčení bude žákům předán nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude obnovena jejich osobní přítomnost na vzdělávání.

 


Školní jídelna je v provozu ve své standardní provozní době, a to 11:45 - 14:00 (mimo prázdninových dnů). Žáci a zaměstnanci školy si mohou přihlásit obědy na www.strava.cz. Žákům a cizím strávníkům může být oběd vydán do přinesených nádob. Neodhlášené obědy propadají.

 

pro uchazeče


Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny ve středu 19. 5. 2021 ve večerních hodinách (cca 18:00) na webových stránkách školy a vývěsce před budovy školy. Výsledky budou zveřejněny podle evidenčního čísla přihlášky uvedeného na pozvánce.

Souhrnné informace naleznete v sekci PRO UCHAZEČE - PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

 

pro zaměstnance


Od 3. 5. 2021 je škole uložena povinnost testovat zaměstnance při vstupu do budovy pouze 1x v týdnu Ag nebo PCR testy bez ohledu na to, zda vyučují prezenčně či nikoli.