Provoz školy v novém roce


Dne 7. 1. 2021 vláda na svém jednání schválila prodloužení opatření, a to včetně těch, která se týkají školství. Do pátku 22. 1. 2021 probíhá výuka ve všech třídách distančním způsobem, do tohoto data byla také prodloužena platnost manuálu vydaného MŠMT.

Klasifikace za 1. pololetí se uzavírá ke čtvrtku 21. 1. 2021.


Školní jídelna je v provozu ve své standardní provozní době, a to 11:45 - 14:00. Žáci a zaměstnanci školy si mohou přihlásit obědy na www.strava.cz. Žákům a cizím strávníkům může být oběd vydán do přinesených nádob. Neodhlášené obědy propadají.

jídelní lístek 18. - 22. 1. 2021