Screeningové testování 17. a 21. ledna


AG testování


Nejbližší povinné celostátní screeningové testování pouze antigenními testy (mimořádné opatření MZd) proběhne v pondělí 17. ledna zpravidla od 7:30 v učebnách dle rozvrhu v Bakalářích (Pozor na případné odchylky! Jsou pravidelně zveřejňovány na nástěnce školy na Bakawebu.)

Pokyn ke screeningovému testování žáků a zaměstnanců ve školách (od 17. 1. 2022)


Antigenního testování se musí účastnit všichni žáci a zaměstnanci, tzn. i očkovaní a ti, co již nemoc prodělali.

Samotné testování je možné nahradit doložením negativního výsledku testu, který provedl poskytovatel zdravotních služeb (72 hodin od PCR testu nebo 24 hodin od AG testu). Doklady nahrazující povinnost se testovat žáci předkládají v průběhu screeningové testování.

Žáci nebo zaměstnanci, kteří se nemusí testovat nebo účastnit testování v pondělí 17. 1. 2022, jsou Ti, kteří podstoupili v pátek 14. 1. 2022 dobrovolné školou organizované PCR testování s negativním výsledkem.

Pokud žák nebude přítomen na testování v řádném termínu, ale dostaví se na vyučování později během dne nebo až v dalších dnech, nahlásí tuto skutečnost bezprostředně po svém příchodu na vrátnici, kde si provede test pod dohledem pověřené osoby.


PCR testování


V pátek 21. ledna před zahaájením výuky (zpravidla v 7:30 či 7:45) se všichni žáci a zaměstnanci, kteří splňují kritéria popsaná níže, mohou dobrovolně zúčastnit PCR testování. (Pozor na případné odchylky! Jsou pravidelně zveřejňovány na nástěnce školy na Bakawebu.)

PCR test je hrazen z kvóty zdravotního pojištění (5x měsíčně zdarma pro osoby mladší 18 let, rozočkované i plně očkované, více informací na Covid portále ). Podstoupení odběru je dobrovolné, je však potřeba písemného souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka, škola speciální formulář nevytvořila, účelu postačí jednoduchá písemná formulace rodiče.

PCR test má platnost 72 hod. a škola bude znát výsledky žáků a zaměstnanců. Žáci i zaměstnanci už tedy nemusí podstupovat screeningové testování v pondělí 24. 1. od 7:30.

Vyhodnocení výsledků provádí společnost Spadia.

datum odběru
datum a čas
doručení výsledku
účast
pozitivní
výsledek
 
14. 1. 2022
15. 1. v 01:35
61 žáků a 4 zaměstnanci
3 a 1
 
10. 1. 2022
10. 1. ve 20:30
140 žáků a 15 zaměstnanců
6 a 1
 
3. 1. 2022
3. 1. ve 22:30
36 žáků a 2 zaměstnanci
0
 
         

 


Návody:

a)  k odběru vzorků ze slin pro PCR testování


Předkládáme krátké ilustrativní video včetně informačního letáku ke stažení. Podrobné infromace o metodě odběru a zpracování ke stažení.


b) k testování školními antigenními testy


Testy, které má v současné době škola k dispozici, jsou Ag testy od společnosti SEJOY.

Předkládáme krátké ilustrativní videa jak odebrat vzorek včetně informačního letáků ke stažení.


Odběr pomocí SEJOY - informační leták


Výhled testování za současně platných opatření

Mimořádné opatření MZd k testování žáků (platné od 17. 1. 2022)


pondělí
17. 1. 2022
zpravidla v 7:30
povinné celostátní AG testování
účastní se všichni,

vyjma účastníků školního PCR testování

 
pátek
21. 1. 2022
zpravidla v 7:30
školní PCR testování
účastní se dobrovolníci
 
 
pondělí
24. 1. 2022
zpravidla v 7:30
povinné celostátní AG testování
účastní se všichni,

vyjma účastníků školního PCR testování

 
pátek
 
28. 1. 2022
 
zpravidla v 7:30
 
školní PCR testování
 
účastní se dobrovolníci
 
 
           
 

více informací v sekci PRO STUDENTY - COVID-19 - HYGIENICKÁ OPATŘENÍ