Třídní schůzky pro budoucí první ročníky G4 a G8


Třídní schůzky rodičů a opatrovníků budoucích prvních ročníků 4 a 8letého studia proběhnou ve středu 22. června od 17:00 v přízemí v učebně:

  1. IV (P11) - 8leté studium - budoucí třída prima
  2. VI (P06) - 4leté studium - budoucí třída 1.A

Podrobné úvodní informace o průběhu šk. roku, provozu školní jídelny a zářijovém adaptačním kurzu k dispozici pod odkazy:

POZOR! Termín platby adaptačních kurzů je do 30. 6. 2022!

ucelený souhrn informací pro rodiče žáků G8 - AKTUALIZOVÁNO 24. 6. 2022

ucelený souhrn informací pro rodiče žáků G4 (ukrajinská verze - Українська версія) - AKTUALIZOVÁNO 24. 6. 2022