Vzdělávací zájezd do jižní Anglie a Londýna


Jako rodiče dětí možná zvažujete storno zájezdu. Do 30 dnů před odjezdem je výše stornopoplatku 25%.
Novinkou ze dne 11. 3. 2020 mezi opatřeními v ČR je zákaz mimoškolních akcí žáků včetně zájezdů. Proto komunikujeme s cestovní kanceláří.
Prozatím nejpravděpodobnějším řešením vzniklé situace bude přesunutí termínu zájezdu. Za proveditelné jej považuje jak vedení školy, tak cestovní kancelář Student Agency, která již jednala se zahraničním partnerem - zprostředkovatelem ubytování. Jakmile dostaneme návrh termínu, zveřejníme ho na stránkách.
Žádáme všechny přihlášené, resp. jejich rodiče, aby uhradili uvedenou částku i přes to, že se termín zájezdu bude měnit. Stále platí původní smlouva, která nás zavazuje uhradit cenu zájezdu.

Základní informace o zájezdu zde.