Zahájení školního roku 2021/ 22


Škola začne ve středu 1. 9. 2021 studentům:

  • primy, 1.A a 1.B od 8:00 1. - 4. třídnickou hodinou.
  • septimy od 7:00 třídnickou hodinou a následnou poznávací exkurzí do Kladska.
  • ostatních tříd od 8:00 1. - 2. hodinou třídnickou.

Podrobné informace o testování a hygienických opatření naleznete v sekci PRO STUDENTY - COVID-19 - HYGIENICKÁ OPATŘENÍ.

Všem žákům, učitelům a zaměstnancům přejeme úspěšný start nového školního roku.