Výchovná poradkyně


obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz


PhDr. Jarmila Veselá
tel.: 241 080 280

Preventivní program

Krizový scénář v situacích týkajících se rizikového chování žáků ve škole


Konzultační hodiny

Kontaktní konzultační čas je o velké přestávce každý den kromě úterý, kdy se domluvíme na termínu další schůzky.

Stále existuje schránka důvěry na dveřích kabinetu výchovné poradkyně, kam zcela anonymně můžete vhodit svůj vzkaz i si určit jakým způsobem vám mám odpovědět (např. mám-li zanechat zalepenou obálku ve vrátnici na vámi zvolené heslo).

Pro studenty a rodiče: Když nevíte, co dělat, kam se obrátit!

Seznam základní doporučené literatury


Kariérní poradenství

Aktuální informace průběžně vyvěšuji na nástěnce výchovné poradkyně, základní kontakty a údaje o vysokých školách, vyšších odborných školách a dalších možnostech vzdělávání najdete i v knihovně v šanonech vedle učitelského počítače. 

Vzory přihlášek na VŠ a další typy škol

Pro čtyřleté studium: KKOV 79-41-K/41
Pro osmileté studium: KKOV 79-41-K/81
IZO: 000335533
 

obecný tvar e-mailu: prijmeni@gekom.cz