Opakovací kurzy


Opakovací kurzy pro žáky 5. tříd k přijímacím zkouškám na gymnázium se budou konat v budově Gymnázia Elišky Krásnohorské každé úterý od 13. 11. 2018 do 2. 4. 2019 od 16:00 do 17:55.

Jedná se o dvouhodinový blok – M + Č, hodina trvá 55 minut.

Cena celého kurzu je 2 000 . Částka bude uhrazena v hotovosti první den konání kurzu.

Vzhledem k provozním záležitostem školy (Jeden svět na Ohradní, jarní prázdniny, maturitní ples) výuka v kurzech nebude probíhat ve dnech  18. 12. 2018, 5. 2. a 12. 2. 2019.

Přihlášky u Mgr. Jany Židoňové na tel. 608 037 321 (nejlépe od 17:00 do 20:00), popř. na tel. školy 241 080 286 nebo na zidonova@gekom.cz (uveďte jméno a příjmení dítěte, adresu a zda má zájem o oba předměty).

Opakovací kurzy pro žáky 9. tříd obvykle nabízíme od ledna, po zjištění zájmu na Dni otevřených dveří.