Obvodní kolo olympiády v českém jazyce


Ve dnech 29. a 30. 1. 2019 se uskutečnila obvodní kola Olympiády v českém jazyce.

V I. kategorii (tercie a kvarta) se zúčastnily Lenka Sixtová (z kvarty), která obsadila 2. místo, a Kateřina Žáčková (z kvarty), která obsadila 3. místo. Obě studentky postupují do krajského kola, které proběhne 3. a 4. 4. 2019.

Ve II. kategorii (vyšší gymnázium) reprezentovali školu Barbora Mlchová (ze septimy) a Daniel Brus (ze sexty).

Blahopřejeme a postupujícím přejeme mnoho zdaru při dalším soutěžení ve znalostech mateřského jazyka.