REFLEXE SAMOSTATNĚ NAVŠTÍVENÉHO FILMU - osnova


prezentace o navštíveném filmu by se měla zaměřit na:

1a) obraz filmu
Jaká je formální stránka filmu. Je něčím specifická? Kde se film odehrává - v interiéru nebo exteriéru? Jaká je práce kamery? Je statická, triková, reálná? Je obraz nějak stylizovaný? Jeli film animovaný (nebo jsou tam animované pasáže) pokusit se popsat techniku animace.
1b) zvukovou složku filmu
Je zvuk ve filmu důležitý? Je to zvuk synchronní (zvuk spojený s obrazem - někdo otevírá dveře, slyšíme vrzání dveří) nebo asynchronní (hudba nebo zvuk k dokreslení atmosféry)?
2) střih ve filmu
Je ve filmu uplatněn lineární střih (= vyprávění, časově posloupné) nebo paralelní střih (dvě časové roviny vedle sebe)?. Pracuje fim s dynamikou střihu nebo je spíš "pomalý"?
3) obsah filmu
Co je hlavní sdělení filmu? Samozřejmě je nejdřív dobré popsat trochu děj. Hlavní ale je to, co jím chtěl autor sdělit, o co mu šlo...
Pokusit se určit o jaký filmový žánr jde (je-li to rozpoznatelné) - žánr může být např. drama, milostný film, scifi, thriller, historický film, životopisný film, psychologický film (psychologické drama), hudební film - muzikál, western, aj..
Formálně by prezentace měla být založena nejlépe na ukázkách z filmu (např. z youtube).
Pokud jde o hudební film, bylo by dobré rozebrat i tuto složku (najít si něco o hudbě ve filmu, případně o kapelách, které ve filmu figurují). 
V prezentaci by měla být i stručná zmínka o režisérovi filmu. Čím se zabývá, co natočil předtím, má nějaký rozpoznatelný "styl"?