VÝSTAVA samostatně_reflexe - osnova


ÚKOL SPOČÍVÁ V DODÁNÍ POWERPOINTOVÉ PREZENTACE (s především obrazovým materiálem) A V DODÁNÍ TEXTOVÉHO DOKUMETU S INFORMACEMI O TÉMATU (v případě výstavy pokud možno dle osnovy, v případě filmu a přednášky přizpůsobeno tématu). Téma bude PREZETOVÁNO POMOCÍ POWERPOINTOVÉ PREZENTACE s obrazovým materiálem. 

Ten by měl by obsahovat cca 10 snímků pořízených na výstavě i dodatečně vyhledaných na netu. Jeden snímek může obsahovat několik obrázků zároveň, může v něm být vloženo i klíčové slovo (heslo, či termín) o kterém bude řeč. Slidy by ale neměly obsahovat pouze souvislý text (ten ale může být v powerpointu např. v poznámkách pod prezentací), není to textová opora prezentujícího. Text bude mít prezentující vytištěn, nebo uložen na jiném médiu z něhož ho může číst. Obě části referátu (text v textovém dokumentu a obrazovou část v powerpointu, pdf, ...) prezentující také pošle elektronicky. Text bude dodán v standardní podobě - word dokument, pdf, powerpoint...Akceptován nebude text v obsahu mailu, jako link na web galerie, vyfocené ručně psané poznámky...atd. Nutné taky dodat fotografii vlastní osoby na výstavě + vstupenku z výstavy!

Doba prezentování bude ideálně 10 - 15 minut.

Text reflexe by měl obsahovat:

• představení galerie

- jedná se o muzeum umění (má stálé sbírky a depozitář), kusthalle (nemá stálé sbírky, prezentuje krátkodobé výstavy), ... ?
- kdy byla založena
- co se tam prezentuje (je zaměřena na určitý obor výtvarného umění? ...např. Leica Gallery prezentuje pouze fotografie)

• popis celkové koncepce výstavy

- jak je výstava koncipována (podle jakého schématu jsou jednotlivá díla vystavena - podle společných témat? podle podobné formy? ...)

• popis vystavené tvorby autora (v případě více autorů na tématické výstavě vyberte 3 umělce)

- jaká jsou témata děl (= CO zobrazují)
- popis formy děl (= JAK díla vypadají, z čeho jsou vytvořena - techniky, materiály, ...)

• informace o vystavujícím autorovi/autorech (v případě zastoupení více autorů vyberete 3 umělce)

- národnost umělce, datum narození (úmrtí)
- jakými tématy se obecně zabývá
- zařazení do směru/slohu (pokud je to možné)
- jaké jsou náměty a témata jeho děl obecně (i děl která nejsou prezentována) - možno najít na webu
- jaké techniky a přístupy využívá

• pokus o rozbor vybraného konkrétního díla (děl) na výstavě

- fotografie rozebíraného díla
- popis díla (co zobrazuje = popis námětu; jak je zpracováno = popis jeho formy)
- pokus o srovnání s ostatními díly na výstavě
- obsah a význam díla (co jím chtěl autor sdělit?)
- proč jsi si vybral/a toto dílo, čím tě zaujalo?

• vlastní názor - jak na tebe výstava a díla zapůsobila a proč...