AKTUÁLNĚ


Seřadit dle: Seřadí článly sestupně (Z-A, 10-1)


Informace k odesílání finančních plateb na bankovní účty školy

Vzhledem k častým chybám v posílání plateb na školní účty upřesňujeme informaci.

Od listopadu 2018 používáme nová bankovní čísla a v průběhu jarních měsíců (nejpozději do konce května) 2019 je nutné změnit předchozí trvalé příkazy:

 

Provozní (běžný) účet školy (není určen k platbám za akce žáků): 2001504613/2010

Školní jídelna (účet určen k úhradě stravného): 2701504614/2010

FKSP (týká se pouze zaměstnanců školy): 2401504620/2010

Akce žáků (Slouží výhradně pro úhradu záloh a doplatků na akce pořádané pro studenty školy. Není určen k úhradě stravného.): 2601504617/2010

 

Děkujeme za správné a včasné odesílání.


archiv (281)