PRO STUDENTY

 

školní rok 2018/2019

vyučování
 
1. pololetí 3. 9. 2018 - 31. 1. 2019
2. pololetí 4. 2. 2019 - 28. 6. 2019
  
vysvědčení

za 1. pololetí: 31. 1. 2019 (čtvrtek)
závěrečné: 28. 6. 2019 (pátek)
 
prázdniny
 
podzimní: 29. a 30. 10. 2018  (pondělí a úterý)
vánoční: 22. 12. 2018 - 2. 1. 2019 (sobota – středa)
pololetní: 1. 2. 2019 (pátek)
jarní: 11. - 17. 2. 2019 (pondělí – neděle)
velikonoční: 18. 4. 2019 (čtvrtek)
hlavní: 29.6. - 1. 9. 2019 (sobota – neděle)
  
 
pedagogické rady
 
14. 11. 2018 (středa)
28. 1. 2019 (pondělí)
10. 4. 2019 (středa)
26. 4. 2019 (maturitní třídy - pátek)
24. 6. 2019 (pondělí)
  
třídní schůzky   
 
středa 14. 11. 2018
středa 10. 4. 2019
  
maturitní zkoušky 
 
podzimní termín - písemné: 3. - 7. 9. 2018 (pondělí - pátek)
podzimní termín - ústní: 11. 9. 2018 (úterý)

jarní termín - písemné:  10. - 11. 4. 2019 (středa - čtvrtek)
2. - 10. 5. 2019 (čtvrtek - pátek)
j
arní termín - ústní:      20. - 24. 5. 2019 (pondělí - pátek)
přijímací zkoušky

12. 4. (pátek), 15. 4. (pondělí) 2019 čtyřleté gymnázium

16. 4. (úterý), 17. 4. (středa) 2019 osmileté gymnázium

13. 5. (pondělí), 14. 5. (úterý) 2019 náhradní termín 

 

dny otevřených dveří
 
29. 11. 2018 (čtvrtek) od 16 do 19 hodin
30. 1. 2019 (středa) od 16 do 19 hodin
 
úvodní adaptační kurzy    
 
1.A  2. - 5. 9. 2018  Jindřichov u Jablonce nad Nisou
prima: 5. - 8. 9. 2018  Jindřichov u Jablonce nad Nisou
  
Týden Elišky Krásnohorské 
   
19. – 23. 11. 2018 (pondělí - pátek)
   
festival Jeden svět na Ohradní
 
17. - 19. 12. 2018 (pondělí - středa)

Vánoční akademie

 
 v Kostele sv. Anežky České na Spořilově - 12. 12. 2018 od 19 hodin
  
lyžařské kurzy  

sekunda: 19. - 25. 1. 2019 Černá Hora
tercie: 24. 2. - 1. 3. 2019 Nassfeld (Rakousko)
kvinta +1.A : 10. - 15. 3. 2019 Nassfeld (Rakousko) 
  
maturitní ples   
 
5. 2. 2019 (úterý) v Lucerně
  
školní kolo SOČ   
 
19. 3. 2019 (úterý)
      
sportovní kurzy

3.A, 3.B, VII:   květen - červen 2019
  
úvodní schůzky pro budoucí ročníky
 
12. 6. 2019 (středa) od 17 hodin
 
sportovní dny
   
21. 6. 2019 (pátek) vyšší gymnázium
24. 6. 2019 (pondělí) nižší gymnázium
 
výlety    
 
25. - 27. 6. 2019 (úterý - čtvrtek)
    
Letní akademie

V divadle Dobeška 20. 6. 2019 od 18 hodin