PRO STUDENTY

 

školní rok 2016/2017

vyučování
 
1. pololetí 1. 9. 2016 - 31. 1. 2017
2. pololetí 1. 2. 2017 - 30. 6. 2017
  
vysvědčení

za 1. pololetí: 31. 1. 2017 (úterý)
závěrečné: 30. 6. 2017 (pátek)
 
prázdniny
 
podzimní: 26. a 27. 10. 2016  (středa a čtvrtek)
vánoční: 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017 (pátek – pondělí)
pololetní: 3. 2. 2017 (pátek)
jarní: 13. - 19. 3. 2017 (pondělí – neděle)
velikonoční: 13. - 14. 4. 2017 (čtvrtek a pátek)
letní: 1.7. - 1. 9. 2017 (sobota – pátek)
  
volné dny vyhlášené ředitelem školy
            
24. - 25. 10. 2016 (pondělí - úterý)
18. 11. 2016 (pátek)
 
pedagogické rady
 
14. 11. 2016 (pondělí)
25. 1. 2016 (středa)
19. 4. 2017 (středa)
26. 4. 2017 (maturitní třídy - středa)
26. 6. 2017 (pondělí)
  
třídní schůzky   
 
pondělí 14. 11. 2016
středa 19. 4. 2017
  
maturitní zkoušky 
 
podzimní termín - písemné: 1. - 6. 9. 2016 (čtvrtek - úterý)
podzimní termín - ústní: 12. 9. 2016 (pondělí)

jarní termín - písemné: 11. 4. 2017 (úterý) Čj
    2. - 12. 5. 2017 (úterý - pátek)
jarní termín - ústní pro VIII: 22. - 26. 5. 2017 (pondělí - pátek)
jarní termín - ústní pro 4.A, 4.B: 29. 5. - 2. 6. 2017 (pondělí - pátek)
    
dny otevřených dveří
 
24. 11. 2016 (čtvrtek) od 16 do 19 hodin
1. 2. 2017 (středa) od 16 do 19 hodin
 
úvodní adaptační kurzy    
 
1.A: 31. 8. - 3. 9. 2016  Jindřichov u Jablonce nad Nisou
prima: 3. - 6. 9. 2016  Jindřichov u Jablonce nad Nisou
  
Týden Elišky Krásnohorské 
   
21. – 25. 11. 2016 (pondělí - pátek)
  
festival Jeden svět na Ohradní
 
19. - 21. 12. 2016 (pondělí - středa)

Vánoční akademie

 
15. 12. 2016 od 19hod v Kostele sv. Anežky České na Spořilově
  
lyžařské kurzy  

sekunda: 14. - 20. 1. 2017 Černá Hora
tercie: 15. - 20. 1.2017 Hinterstoder (Rakousko)
kvinta: 22. - 27. 1. 2017 Nassfeld (Rakousko)
1.A + B: 19. - 24. 2. 2017 Nassfeld (Rakousko) 
  
maturitní ples   
 
14. 2. 2017 (úterý) v Lucerně
  
školní kolo SOČ   
 
21. 3. 2017 (úterý)
      
přijímací zkoušky   
 
12. 4. (středa), 19. 4. (středa) 2017 čřtyřleté gymnázium 
18. 4. (úterý), 20. 4. (čtvrtek) 2017 osmileté gymnázium
11. 5. (čtvrtek), 12. 5. (pátek) 2017 náhradní termín
    
sportovní kurzy

červen, bude upřesněno
  
úvodní schůzky pro budoucí ročníky
 
14. 6. 2017 (středa) od 17 hodin
 
sportovní dny
   
bude upřesněno
 
výlety    
 
27. - 28. 6. 2017 (úterý - středa)
    
Letní akademie

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 od 18 hodin na Dobešce