O NÁS

kontakty

 mailová adresa: prijmeni@gekom.cz

 

Ředitel školy:

Mgr. Karel Bednář, tel.: 241 483 238, 241 080 272

 

Zástupkyně ředitele školy:

Mgr. Jaroslava Schwarzová, tel.: 241 080 273

PaedDr. Jana Třeštíková, tel.: 241 080 274

 

Výchovná poradkyně:

PhDr. Jarmila Veselá, tel.: 241 080 280

 

Školní psycholožka:

Mgr. Klára Pflegerová, tel.: 241 080 294

 

Asistentka ředitele:

Zuzana Krupková, tel 241 080 295

 

Hospodářka školy:

Mgr. Magda Brabcová, tel.: 241 080 270

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Mgr. Eva Šmídová, tel.: 731 609 403, email: gdpr@bdo.cz

 

Vedoucí školní jídelny:

Kateřina Štěpánková, tel.: 241 080 279

 

Vrátnice:

Ing. Miroslav Skalický, tel.: 241 080 271

čísla účtů školy:

provozní účet (není určen pro platby za akce žáků, ani za stravné): 2001504613/2010

účet pro akce žáků: 2601504617/2010

školní jídelna (pro placení stravného): 2701504614/2010