O NÁS

učitelský sbor

Pokud nás chcete kontaktovat e-mailem, pište: prijmeni@gekom.cz

 

Mgr. Karel Bednář          

ředitel školy, matematika

241 080 272 

 

Mgr. Kateřina Borovičková

výtvarná výchova

241 080 298

 

Mgr. Lenka Brunová

anglický jazyk, tělesná výchova

241 080 286

 

Mgr. Karel Bříza

informatika a výpočetní technika

241 080 276

 

Mgr. Šárka Cíchová          
biologie, tělesná výchova   
241 080 290

 

Mgr. Filip Dušek          
český jazyk, společenské vědy    
241 080 282

 

RNDr. Blanka Fabriková          
anglický jazyk, fyzika, matematika
241 080 287

 

Mgr. Jakub Fajfr
tělesná výchova
241 080 288  

 

Mgr. Eva Flachowsky

německý jazyk

241 080 282

 

Mgr. Iva Hodíková          
zeměpis, tělesná výchova    

241 080 285  

 

Mgr. Kateřina Charvátová

německý jazyk

241 080 282

 

Mgr. Karel Chottous

francouzský jazyk

241 080 289

 

Mgr. Lenka Janečková          
anglický jazyk, společenské vědy    
241 080 286   

 

Ing. Jaroslav Kalousek          
informatika a výpočetní technika    
241 080 288

 

PhDr. Zuzana Korcová

německý jazyk, matematika

241 080 288

 

Mgr. Jana Moravcová, Ph.D.

německý jazyk, tělesná výchova

241 080 282

 

Ing. Marie Nosková          
chemie    
241 080 284  

 

Mgr. Dana Pařízková          
francouzský jazyk    
241 080 289

 

Mgr. Blanka Pešková          
matematika, fyzika

241 080 288

 

Mgr. Klára Pflegerová

školní psycholožka

241 080 294

 

PaedDr. Jaroslav Picka          
český jazyk, společenské vědy    
241 080 283

 

Mathieu Ponnard

francouzský jazyk

241 080 289

 

Bc. Nela Randová 

biologie, zeměpis

 241 080 290

 

David Rankin

anglický jazyk

241 080 286

 

Mgr. Karolína Kotvaltová Sezemská
chemie, biologie
241 080 284 

 

Mgr. Jaroslava Schwarzová
zástupkyně ředitele, český jazyk
241 080 273

 

Ing. Roman Sixta 

informatika a výpočetní technika

241 080 276

 

RNDr. Martina Skuhravá          
anglický jazyk, matematika, fyzika     
241 080 287 

 

Mgr. Markéta Smetanová          
hudební výchova    
241 080 289  

 

Mgr. David Staněk          

dějepis, společenské vědy
241 080 283

 

PhDr. Kristýna Svobodová

chemie, biologie

241 080 284

 

Mgr. Jana Škvorová
zeměpis, tělesná výchova    
241 080 285

 

Mgr. Jan Šperling

anglický jazyk, fyzika  

241 080 286

 

Mgr. Martin Švejnoha

zeměpis, tělesná výchova

241 080 285

 

Mgr. Jaromír Tkadleček
český jazyk, společenské vědy    
241 080 282

 

Mgr. Jana Tláskalová

matematika, fyzika

241 080 290

 

Bc. František Topinka      
výtvarná výchova    
241 080 298    

 

PaedDr. Jana Třeštíková
zástupkyně ředitele, matematika
241 080 274    

 

PhDr. Josef Tvrský

dějepis

241 080 283

 

PhDr. Jarmila Veselá
výchovná poradkyně, český jazyk
241 080 280

 

RNDr. Alena Volfová
matematika, biologie    
241 080 290 

 

Mgr. Jana Židoňová
anglický jazyk, společenské vědy
241 080 286