PRO UCHAZEČE

opakovací kurzy

Opakovací kurzy pro žáky 5. tříd a pro žáky 9. tříd budou otevřeny nejdříve v novém šklním roce.