PRO STUDENTY

výchovná poradkyně

Konzultační hodiny

Kontaktní konzultační čas o je velké přestávce každý den kromě pondělí, kdy se domluvíme na termínu další schůzky.

 

Stále existuje schránka důvěry na dveřích kabinetu výchovné poradkyně, kam zcela anonymně můžete vhodit svůj vzkaz i si určit jakým způsobem vám mám odpovědět (např. mám-li zanechat zalepenou obálku ve vrátnici na vámi zvolené heslo).

 

kariérní poradenství

Aktuální informace průběžně vyvěšuji na nástěnce výchovné poradkyně, základní kontakty a údaje o vysokých školách, vyšších odborných školách a dalších možnostech vzdělávání najdete i v knihovně v šanonech vedle učitelského počítače. 

 

Vzory přihlášek na VŠ a další typy škol

Pro čtyřleté studium: KKOV 79-41-K/41

Pro osmileté studium: KKOV 79-41-K/81

IZO: 000335533

 

Vzor strukturovaného životopisu

 

výchovné poradenství


 

 archiv (1)