Otevření školy pro maturanty


Důležitá hygienická a bezpečnostní opatření spojená s konzultační výukou maturantů

Škola bude žákům maturitního ročníku otevřena denně v období 11. – 22. 5.  od 7:30 do 14:00, rozvrh konzultační výuky byl zaslán emailovou zprávou a prostřednictvím platformy Bakaweb - Komens.

Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:
  • Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“) dle mimořádného opatření MZ.
  • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.

Před školou a v její blízkosti žáci minimalizují velké shromažďování a dodržují odstupy 2 metry.

Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Žáci do budovy školy vstupují jednotlivě hlavním vchodem a ve vrátnici zapisují svou přítomnost do připravených seznamů.

Při prvním vstupu do školy předkládá žák ve vrátnici čestné prohlášení, které je možné obdržet ve vestibulu školy. Žáci se nemusí přezouvat a mohou směřovat přímo do učebny.

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

Z důvodu doporučeného odstupu mezi žáky v lavicích dodržují žáci zasedací pořádek dle schématu (1 žák v lavici, minimální odstup 1,5 m).

Žáci si po každém konzultačním bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce a upozorní učitele, že je potřeba místnost po dobu 5 minut vyvětrat.

Žáci se seznámí s dokumentem Ochrany zdraví vydaným MŠMT ČR.

 

Těšíme se na Vás, že se po dlouhé době opět setkáme.