Pravidelné exkurze, kurzy a semináře


Literárně-historický kurz

Na konci září jezdí třídy 2. ročníkusexty na týdenní literárně-historický kurz.

Program a náplň kurzu:
  • prezentace studentů na zadaná literární a historická témata
  • práce na archeologickém výzkumu
  • hagiografie jako historický pramen i literární památka, její znaky, ustálené formy, pravidla, prostředky
  • práce s odbornými texty a zásady psaní odborného textu, bibliografická norma

Organizátoři, dozor a průvodce  jsou p. Kateřina Burgetová a p. Michala Tomková

Ubytování: ubytovna v místě konání

Stravování: restaurace (snídaně, večeře), obědy individuálně

Zprávu PhDr. Michala Lutovského z Ústavu archeologické památkové péče středních Čech v Praze z archeologických výzkumů 2015 naleznete ZDE.

Seminář v Terezíně

Na přelomu září a října jezdí vybraní žáci maturitních ročníků na vzdělávací seminář do Terezína. Zde se studenti seznamují s problematikou židovského ghetta v Terezíně v období protektorátu.

Workshopy jsou vedeny zkušenými lektory vzdělávacího střediska. Beseda s pamětníkem této doby v Terezíně  přispěje k objasnění tehdejších transportů do vyhlazovacích táborů.

Ubytování a stravování je ve vzdělávacím centru v Terezíně.


Židovské muzeum v Praze

Studenti 2. ročníku a sexty nebo 3. ročníku a septimy navštíví Židovské muzeum v Praze. Vedle prohlídky památek v centru města se zúčastní také nějakého workshopu věnovanému problematice židovské kultury, holokaustu a mezilidských a mezikluturních vztahů.


Památník Lidice a Ležáky

Studenti vyššího gymnázia jednou za své studium vyjedou do Památkíku Lidice a Památníku Ležáky, aby si připomněli významné omažiky našich současných dějin.