Anglický jazyk na škole


Union jackAnglický jazyk je na naší škole vyučován ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého studia. V prvním a druhém ročníku čtyřletého studia a v kvintě a sextě je zařazena jedna hodina týdně s rodilým mluvčím. Ve vyšších ročnících mají studenti možnost si vybrat seminář Konverzace v anglickém jazyce, opět s rodilým mluvčím. V nabídce se obvykle objevují i další semináře vyučované v anglickém jazyce.

Každoročně se studenti nižšího i vyššího gymnázia účastní konverzační Soutěže v anglickém jazyce, kde sklízí úspěchy také v obvodních a krajských kolech.

Dlouhou tradici na naší škole mají rovněž zájezdy na Britské ostrovy, které pro naše studenty organizujeme.

Stejně tak mají naši podporu studenti, kteří se rozhodnou část studia strávit na školách ve kterékoli anglicky mluvící zemi.

Naše gymnázium ve spolupráci s JŠ Akcent připravuje studenty k mezinárodním zkouškám, zejména FCE a opět ve spolupráci s jazykovou školou Akcent jim umožňuje zkusit si tzv. MOCK testy, testy nanečisto.