Fyzika na škole


Povinná výuka fyziky probíhá na naší škole ve všech ročnících, kromě maturitního. Součástí tohoto předmětu je v některých ročnících laboratorní cvičení, které vhodně doplňuje látku probranou v hodinách. Studenti samostatně řeší reálné i teoretické úlohy. Získávají tak praktické zkušenosti a prohlubují své základní dovednosti a návyky z fyziky.

Pro studenty, kteří chtějí z fyziky maturovat nebo kteří budou fyziku potřebovat i v dalším pomaturitním studiu, nabízíme ve třetím a ve čtvrtém ročníku vyššího gymnázia Semináře z fyziky. Učivo v seminářích je zaměřeno na rozšíření základního povinného učiva a na řešení složitějších fyzikálních úloh.