Jeden svět na Ohradní 2020


Výběrové řízení na téma a festivalový tým

Vedení školy vyhlašuje výběrové řízení na téma a realizační tým pro přípravu a zajištění dalšího ročníku filmového festivalu Jeden svět na Ohradní 2020 .

Festival vznikl jako součást projektu „Jeden svět na školách“. Jde o vzdělávací akci, při níž je studentům zprostředkováno jimi navržené téma, které je reflektováno napříč všemi ročníky školy.
Téma mívá výrazné přesahy do společenských věd a mediální výchovy.
Festival v uplynulých letech získal podobu třídenní akce, která nahradila běžnou výuku v předvánočním týdnu. Tuto podobu je žádoucí zachovat a rozvíjet.

Výběrového řízení se může zúčastnit každý student našeho gymnázia. Podmínkou je písemné zpracování zadání. Zpracovaný projekt je přihlášen zasláním do 12. 3. 2020 na e-mailovou adresu: trestikova@gekom.cz

Přihlášený tým představí návrh projektu před výběrovou komisí složenou ze zástupců školy a odborných pracovníků. Komise z přihlášených návrhů vybere nebo nevybere projekt k realizaci.

Podmínky zadání na výběrové řízení festivalového týmu a tématu filmového festivalu „Jeden svět na Ohradní 2020“


Konkurz na JSNO 2020