Německý jazyk na škole


Německý jazyk je volitelným jazykem a jeho výuka probíhá od sekundy po oktávu osmiletého cyklu a ve všech ročnících  čtyřletého cyklu. Studenti předposledních a posledních ročníků pravidelně využívají nabídky seminářů, např. Konverzace v NJ s rodilým mluvčím.

Každoročně pořádáme jednodenní adventní výjezdy do německy mluvících zemí a jednou za tři roky organizujeme týdenní výjezd do německy mluvících zemí.

Studenti všech věkových kategorií se mohou účastnit soutěží - např. olympiáda, Best in Deutsch.


Prohlídka školy s německým komentářem

v jedinečném podání studentů 1.A (2021/22), kteří s německým jazykem právě začali.