Finanční gramotnost na škole


Finanční gramotnost se na naší škole vyučuje jako povinný předmět v maturitním ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Pro zájemce je připraven dvouhodinový seminář, kde je výuka rozšířena.

Hlavní důraz je kladen na finance v rodině, rodinný rozpočet. Dalším tématem jsou peníze, v semináři byznys hra. Všichni studenti navštíví v průběhu roku expozici v České národní bance.

Škola spolupracuje v rámci průřezových témat finanční gramotnosti, např. při Veletrhu fiktivních firem, se společností Market Vision s.r.o.