Finanční gramotnost na škole


Finanční gramotnost se na naší škole vyučuje jako povinný předmět v maturitním ročníku v rozsahu 1 hodiny týdně. Pro zájemce je připraven dvouhodinový seminář, kde je výuka rozšířena.

Hlavní důraz je kladen na finance v rodině, rodinný rozpočet. Dalším tématem jsou peníze, v semináři byznys hra ve spolupráci se společnsotí Market Vision s.r.o. Všichni studenti navštíví v průběhu roku expozici v České národní bance.


Test

ZDE (financnigramotnost.gekom.cz) naleznete test z finanční gramotnosti. Na kolik z 50 otázek odpovíte správně?