Učebnice dějepisu


Seznam základních a doporučených učebnic pro výuku dějepisu naleznete zde.


Kvinta

ANTONÍN, Robert et al. Starší dějiny pro střední školy - část první. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2018. 160 s. ISBN 978-80-7358-290-6.

ANTONÍN, Robert et al. Starší dějiny pro střední školy - část druhá. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2018. 212 s. ISBN 978-80-7358-290-6. ISBN 978-80-7358-293-7.


Sexta

ANTONÍN, Robert et al. Starší dějiny pro střední školy - část druhá. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2018. 212 s. ISBN 978-80-7358-290-6. ISBN 978-80-7358-293-7.

BOLOM-KOTARI, Sixtus et al. Dějiny 19. století pro střední školy: Světové dějiny a dějiny čes-kých zemí „dlouhého“ 19. století. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2016. 184 s. ISBN 978 -807358-247-0.


Septima

BOLOM-KOTARI, Sixtus et al. Dějiny 19. století pro střední školy: Světové dějiny a dějiny čes-kých zemí „dlouhého“ 19. století. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2016. 184 s. ISBN 978 -807358-247-0.

ČURDA, Jan et al. Moderní dějiny pro střední školy: Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2014. 216 s. ISBN 978 -80-7358-223-4.


Oktáva

ČURDA, Jan et al. Moderní dějiny pro střední školy: Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2014. 216 s. ISBN 978 -80-7358-223-4.


1. ročník

ANTONÍN, Robert et al. Starší dějiny pro střední školy - část první. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2018. 160 s. ISBN 978-80-7358-290-6.


2. ročník

ANTONÍN, Robert et al. Starší dějiny pro střední školy - část druhá. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2018. 212 s. ISBN 978-80-7358-290-6. ISBN 978-80-7358-293-7.


3. ročník

BOLOM-KOTARI, Sixtus et al. Dějiny 19. století pro střední školy: Světové dějiny a dějiny čes-kých zemí „dlouhého“ 19. století. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2016. 184 s. ISBN 978 -807358-247-0.

ČURDA, Jan et al. Moderní dějiny pro střední školy: Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2014. 216 s. ISBN 978 -80-7358-223-4.


4. ročník:

ČURDA, Jan et al. Moderní dějiny pro střední školy: Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2014. 216 s. ISBN 978 -80-7358-223-4.