Učebnice dějepisu


Seznam základních a doporučených učebnic pro výuku dějepisu naleznete zde.


Kvinta

ANTONÍN, Robert et al. Starší dějiny pro střední školy - část první. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2018. 160 s. ISBN 978-80-7358-290-6.

ČORNEJ, Petr, ČORNEJOVÁ, Ivana a PARKAN, František. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2. díl: Středověk a raný novověk. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. 160 s. ISBN 80-7235-152-4.


Sexta

ČORNEJ, Petr, ČORNEJOVÁ, Ivana a PARKAN, František. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2. díl: Středověk a raný novověk. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. 160 s. ISBN 80-7235-152-4.

HLAVAČKA, Milan. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 3. díl: Novověk. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. 176 s. ISBN 80-7235-172-9.


Septima

HLAVAČKA, Milan. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 3. díl: Novověk. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. 176 s. ISBN 80-7235-172-9.

KUKLÍK, Jan a KUKLÍK, Jan jr. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4. díl: Nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. 216 s. ISBN 80-7235-175-3.


Oktáva

KUKLÍK, Jan a KUKLÍK, Jan jr. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4. díl: Nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. 216 s. ISBN 80-7235-175-3.


1. ročník

ANTONÍN, Robert et al. Starší dějiny pro střední školy - část první. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2018. 160 s. ISBN 978-80-7358-290-6.


2. ročník

ČORNEJ, Petr, ČORNEJOVÁ, Ivana a PARKAN, František. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 2. díl: Středověk a raný novověk. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. 160 s. ISBN 80-7235-152-4.


3. ročník

HLAVAČKA, Milan. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 3. díl: Novověk. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001. 176 s. ISBN 80-7235-172-9.

KUKLÍK, Jan a KUKLÍK, Jan  jr. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4. díl: Nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. 216 s. ISBN 80-7235-175-3.


4. ročník:

KUKLÍK, Jan a KUKLÍK, Jan jr. Dějepis pro gymnázia a střední školy. 4. díl: Nejnovější dějiny. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. 216 s. ISBN 80-7235-175-3.


Doporučené učebnice pro příslušné ročníky

BENEŠ, Zdeněk a PETRÁŇ, Josef. České dějiny. 1. díl. 2. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. 240 s. ISBN 80-208-0437-4.

BĚLINA, Pavel, KAŠE, Jiří a KUČERA, Jan P. České země v evropských dějinách: Díl druhý (1492-1756). 1. vyd. Praha - Litomyšl: Ladislav Horáček - Paseka, 2006. 336 s. ISBN 80-7185-792-0.

BĚLINA, Pavel, KAŠE, Jiří a KUČERA, Jan P. České země v evropských dějinách: Díl třetí (1756-1918). 1. vyd. Praha - Litomyšl: Ladislav Horáček - Paseka, 2006. 408 s. ISBN 80-7185-793-9.

BOLOM-KOTARI, Sixtus et al. Dějiny 19. století pro střední školy: Světové dějiny a dějiny českých zemí „dlouhého“ 19. století. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2016. 184 s. ISBN 978-807358-247-0.

CUHRA, Jaroslav, ELLINGER, Jiří, GJURIČOVÁ, Adéla a SMETANA, Vít. České země v evropských dějinách: Díl čtvrtý (od roku 1918). 1. vyd. Praha - Litomyšl: Ladislav Horáček - Paseka, 2006. 360 s. ISBN 80-7185-794-7.

ČURDA, Jan et al. Moderní dějiny pro střední školy: Světové a české dějiny 20. století a prvního desetiletí 21. století. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2014. 216 s. ISBN 978-80-7358-223-4.

KVAČEK, Robert. České dějiny. 2. díl. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. 244 s. ISBN 80-86287-48-3.

ŠAROCHOVÁ, Gabriela V. České země v evropských dějinách: Díl první (do roku 1492). 1. vyd. Praha - Litomyšl: Ladislav Horáček - Paseka, 2006. 392 s. ISBN 80-7185-791-2.