Den otevřených dveří


Pro zájemce o studium a jejich rodiče pořádáme každým rokem Dny otevřených dveří.

Ve školním roce 2020/ 21 se budou konat ve čtvrtek 26. 11. 2020 a ve středu 27. 1. 2021 od 16 do 19 hodin. V průběhu Dne otevřených dveří bude informace o škole a studiu podávat vedení školy.

Zájemci si také mohou prohlédnout naše odborné učebny, v nichž profesoři a studenti připravují krátké ukázky práce v některých předmětech. Další informace je možné získat z informačních letáčků a z nástěnek na chodbách.