Den otevřených dveří


Pro zájemce o studium a jejich rodiče pořádáme každým rokem Dny otevřených dveří.

Ve školním roce 2019/ 20 se budou konat ve čtvrtek 28. 11. 2019 a ve středu 29. 1. 2020 od 16 do 19 hodin. V průběhu Dne otevřených dveří bude informace o škole a studiu podávat vedení školy.

Zájemci si také mohou prohlédnout naše odborné učebny, v nichž profesoři a studenti připravují krátké ukázky práce v některých předmětech. Další informace je možné získat z informačních letáčků a z nástěnek na chodbách.