Den otevřených dveří


Den otevřených dveří plánujeme ve dvou termínech, a to:
 
  • ve čtvrtek

  • ve středu

24. 11. 2022

1. 2. 2023

16:00 - 19:00

16:00 - 19:00

 

Máme pro Vás nachystáno...


Pro zájemce o studium a jejich rodiče máme připraven letáček, kde se dozvíte něco o historických souvislostech naší školy, něco o tom, jak a čím je škola vybavena a také informace o řadě aktivit, které na škole pořádáme. V letáčku naleznete naše učební plány a seznámíte se ze základními informacemi o přijímacích zkouškách.

Některé důležité informace, týkající se naší školy, jsme pro Vás připravili v prezentaci, kterou přednese vedení školy. Prezentace Vám ještě více přiblíží školní i mimoškolní aktivity, které škola pořádá. Uvidíte, jaké volitelné předměty mohou studenti vyšších ročníků ve škole studovat pro důkladnější přípravu k maturitě a k dalšímu studiu na vysoké škole. V neposlední řadě jsme pro Vás shrnuli důležité informace, které se týkají přijímacích zkoušek.


Můžete vidět již nyní...


Pokud by vás zajímal interiér školy, vybavení učeben a chtěli jste si prohlédnout i další prostory budovy gymnázia, máme pro Vás připravenou virtuální prohlídku školy.

Z akcí, které škola v posledních letech pro studenty pořádala nebo naopak které studenti pořádali pro ostatní studenty či učitele, jsme sestavili krátkou fotoprezentaci, nezapomeňte si zapnout zvuk.


fotoprezentace


odkazy na videa předmětových komisí německého jazykabiologie a chemie


virtuální prohlídkaVěříme, že Vás naše gymnázium zaujalo, že se s většinou z Vás potkáme u přijímacích zkoušek a někteří z Vás se v příštím školním roce stanou našimi studenty.

Děkujeme, že jste projevili zájem o studium na našem gymnáziu.

Vedení školy