Den otevřených dveří


Pro zájemce o studium a jejich rodiče máme připraven letáček, kde se dozvíte něco o historických souvislostech naší školy, něco o tom, jak a čím je škola vybavena a také informace o řadě aktivit, které na škole pořádáme. V letáčku naleznete naše učební plány a seznámíte se ze základními informacemi o přijímacích zkouškách.

Některé důležité informace, týkající se naší školy, jsme pro Vás připravili v malé prezentaci. Prezentace Vám ještě více přiblíží školní i mimoškolní aktivity, které škola pořádá. Uvidíte, jaké volitelné předměty mohou studenti vyšších ročníků ve škole studovat pro důkladnější přípravu k maturitě a k dalšímu studiu na vysoké škole. V neposlední řadě jsme pro Vás shrnuli důležité informace, které se týkají přijímacích zkoušek.

Pokud by vás zajímal interiér školy, vybavení učeben a chtěli jste si prohlédnout i další prostory budovy gymnázia, máme pro Vás připravenou virtuální prohlídku školy.

Z akcí, které škola v posledních letech pro studenty pořádala nebo naopak které studenti pořádali pro ostatní studenty či učitele, jsme sestavili krátkou fotoprezentaci, nezapomeňte si zapnout zvuk.


info letáček s prezentací

info letáček 2020_21prezentace DOD 2020_21


fotoprezentace z akcí školy


virtuální prohlídka


Věříme, že Vás naše gymnázium zaujalo, že se s většinou z Vás potkáme u přijímacích zkoušek a někteří z Vás se v příštím školním roce stanou našimi studenty.

Děkujeme, že jste projevili zájem o studium na našem gymnáziu.

Vedení školy