Maturita z francouzského jazyka


   Maturitní zkouška (profilová) z francouzského jazyka trvá 15 minut (+15 minut příprava se slovníkem) a skládá se ze tří částí.

1. představení se - cca 1-2 minuty

2. vylosované téma - celkově na 10-12 minut, student však musí samostatně mluvit alespoň prvních 5 min

3. jeu de rôle - dialog s vyučujícím na předem známé téma (3 - 5 minut)

   Tématické okruhy se týkají konkrétních a běžných témat z těchto oblastí:

osobní a společenský život - já a moje rodina, osobní vztahy a komunikace, ubytování a bydlení, volnočasové a společenské aktivity, plány do budoucna

každodenní život - škola, zdraví, životní styl, každodenní povinnosti, nakupování

svět kolem nás - město a region, ve kterém žiji, příroda a životní prostředí, tradice a zvyky, doprava a cestování, život v jiných zemích, aktuální problémy a události, lidé a společnost, francouzské reálie