Počet přihlášek uchazečů o studium


aktualizováno 4. 3. 2021 v 17:45
Počet přihlášek ke studiu ve školním roce 2021/ 2022 činí ...

více »

Provoz školy v březnu


aktualizováno 27. 2. 2021 ve 14:00
V období 1. - 21. 3. 2021 všechny třídy pokračují v distanční výuce.

více »

Celoškolní dotazníkové šetření


aktualizováno 19. 2. 2021 v 15:30
Do neděle 28. 2. byla prodloužena možnost zúčastnit se dotazníkového šetření o chodu školy, způsobu výuky, jednání a informován...

více »