Studentské volby


simulace voleb do poslanecké sněmovny

více »

Burza učebnic pro třídy VG a kvartu


proběhne v pátek 10. 9. za dobrého počasí na školním hřišti.

více »

Zahájení školního roku 2021/ 22


Škola začne ve středu 1. 9. 2021 od 8:00 v kmenových učebnách.
V sekci PRO STUDENTY - COVID-19 - HYGIENICKÁ OPATŘENÍ podrobné informace o testování a hyg...

více »