Důležité upozornění k přijímacím zkouškám


Důležitá informace k přijímacím zkouškám.
V případě, že uchazeč nepředloží v souladu s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznak...

více »

Oznámení o konání voleb do školské rady 2020


V září 2020 končí funkční období volených členů do školské rady při našem gymnáziu. Zájemci o tuto funkci nechť zašlou nejpozději do pátku 14. 8. 2020...

více »

Osobní přítomnost žáků ve škole možná


Na základě nového Mimořádného opatření MZ dochází k uvolňování pravidel, která za splnění hygienických požadavků povolují osobní přítomnost žáků ve školách....

více »