Studentská rada


Na naší škole funguje studentská rada, která je složena ze zástupců tříd a má sloužit jako prostředník mezi studenty a vedením školy. Schází se pravidelně každý první čtvrtek v měsíci. Každý student má možnost prostřednictvím zvolených zástupců třídy posílat návrhy, čím se má studentská rada zabývat.


úspěchy studentské rady


Na návrh studentské rady se 11. 11. 2022 na škole organizovala akce No Backpack Day. - fotogalerie