Úspěchy ve školním roce 2014/ 2015


PB středoškolský pohár

Dne 28. 5. 2015 se školní tým ve složení Jakub Srb (sekunda), Jiří Rajtr (kvarta) a Kateřina Hradečná (sexta) zúčastnil PB středoškolského poháhu v golfu a obsadil 12. místo. Více v článku zde.


Vítězství v obvodním kole Pythagoriády

Dne 14. 5. 2015 se konalo obvodní kolo Pythagoriady na ZŠ Na Planině. Ve třech kategorích (prima, sekunda, tercie) se ho zúčastnilo 12 nejlepších úspěšných řešitelů školního kola z našeho gymnázia.

V kategorii 6. třída a prima se z celkového počtu 47 soutěžících umístili:

 • Markéta Macháčková na 2. - 5. místě
 • Klára Kolevská na 6. - 11. místě
 • Kristýna Luxová na 12. - 20. místě
 • Milan Handlovič a Jakub Hermann Kreppke na 21. - 26. místě

V kategorii 7. třída a sekunda se z celkového počtu 73 účastníků umístili:

 • Daniel Brus na 1. místě, jako jediný s plným počtem bodů
 • Lukáš Felix na 7. - 13. místě

V kategorii 8. třída a tercie se z celkového počtu 72 soutěžících, z nichž se pouze 25 stalo úspěšnými řešiteli, umístili:

 • Čeněk David na 7. - 8. místě
 • Natálie Koscelanská na 9. - 14. místě
 • Zuzana Cymbálová na 15. - 20. místě

Všem blahopřejeme k dosaženým výsledkům. Více v článku zde.


Úspěch v jarní matematické soutěži MASO

Dne 13. 5. 2015 se uskutečnilo jarní kolo soutěže MASO na MFF UK. Za naši školu se ho zúčastnila 2 družstva:

 • GEKOM: Michal Jelínek, Tomáš Engel, Jiří Doležal a Lukáš Felix
 • GEKOM 2: Michaela Hamplová, Natálie Koscelanská, Petr Blaha a Čeněk David

Z celkového počtu 106 týmů se družstvo GEKOM umístilo na skvělém 2. místě. Družstvo GEKOM 2 potom obsadilo 62. místo.

Všem moc gratulujeme. Více v článku zde.


Úspěchy v SOČ

V pondělí 27. 4. 2015 se uskutečnilo krajské kolo SOČ (středoškolská odborná činnost), jehož se z naší školy účastnila v rámci oboru chemie Kateřina Šírová (oktáva) se svou prací Syntéza  polymerních konjugátů s rifabutinem. Umístila se na 1. místě a postoupila do celorepublikového finále.

Kateřině gratulujeme.

V úterý 28. 4. 2015 se konalo na Gymnáziu Na Vítězné pláni (GVP) Vědecké klání studentů našeho gymnázia a GVP v SOČ. Účastnili se studenti Hana Komárková (sexta) a Michaela Ferklová (sexta) s prací Ideologie Čučche a doktrína Songun, Markéta Nápravníková (septima) s prací Antidepresiva.

Kateřina Velichová (septima) s prací Vybrané regulátory rostlinného růstu a Kateřina Šírová (oktáva) s prací Syntéza polymerních konjugátů s rifabutinem.

V porotě zasedla Marie Nosková (předsedkyně) a Ludmila Vacková.

V přírodovědné kategorii zvítězila Kateřina Šírová, Markéta Nápravníková a Kateřina Velichová se umístily na 3. místě. Ve společenskovědní kategorii se Hana Komárková s Michaelou Ferklovou obsadily 2. místo.

Úspěšným mladým vědcům blahopřejeme a všem držíme palce, aby dále rozvíjeli svůj potenciál. Více v článku zde.


Jsem lepší než Švejk

Studenti oktávy Boris Jedinák, Anna Hůlková, Adam PáníkLukáš Tomášek se ve 14. ročníku studentského kabaretu Jsem lepší než Švejk, pořádaném Gymnáziem Nad Štolou v Divadle Bez Zábradlí, umístili na 2. místě. Porotu okouzlili scénkou s názvem Nad Tebou.

Fotografie ze soutěže, kde vystoupila i druhá skupina členů dramatického kroužku, a to Samantha Pražská (1.A), Tomáš Krňák (septima), Barbora Svobodová (kvinta) a Milan Handlovič (prima), naleznete ve FOTOGALERII. Více v článku zde.


Vítězství v obvodním kole Matematické olympiády

Obvodní kolo Matematické olympiády bylo pro naši školu velmi úspěšné.

V kategorii Z6 se mezi 112 soutěžícími umístila Kristýna Luxová na skvělém 4. místě, Dang Dang Hai a Markéta Macháčková na 5. - 10. místě. Mezi úspěšné řešitele se zařadili ještě Adam Žák, Adam Hrehovčík, Klára Kolevská, Anna Fišerová, Martina Hamplová, Magdalena Hlaváčková, Radovan Kostlivý, Jakub Šesták, Jakub Hadač a Adam Gemrot.

V kategorii Z7 se mezi 56 soutěžícími umístil Jakub Srb na 11. - 15. místě.

V kategorii Z9 se soutěže zúčastnilo 49 soutěžících a pouze 14 účastníků bylo úspěšnými řešiteli. Valerie Knesplová obsadila skvělé 1. místo a obvodní kolo vyhrála. Čeněk David obsadil výborné 4. - 9. místo.

Více v článku zde.


Olympiáda v českém jazyce

Děkujeme našim studentům, kteří se účastnili obvodního kola Olympiády v českém jazyce.

Gratulujeme Vojtěchu Obuškevičovi (kvarta) a Michaele Hamplové (tercie), kteří v 1. kategorii obsadili hezké 4. - 7. místo.

Blahopřejeme zejména pak Tereze Zapotilové (2.B), která se v 2. kategorii umístila na 2. - 3. místě a bude reprezentovat naši školu v krajském škole OČJ. Více v článku zde.


Krajské kolo Olympiády v německém jazyce

Dne 10. 3. 2015 se uskutečnilo krajské kolo Olympiády v německém jazyce kategorie 2B. Tohoto kola se zúčastnila studentka kvarty Klára Kloučková, která se umístila na 2. místě a je náhradnicí celorepublikového finále.

Kláře moc gratulujeme. Více v článku zde.


Pražský studentský summit

V období 6. - 9. 3. 2015 se několik studentů z našeho gymnázia zúčastnilo 20. ročníku prestižní konference Pražského studentského summitu. Konferenci Pražského studentského summitu předcházelo pět přípravných workshopů, na kterých naši studenti získali nové zkušenosti, především ty rétorické. Za zmínku stojí i doprovodné akce, které této konferenci předcházely. Někteří delegáti navštívili ambasády svých států, další se podívali na vojenskou základnu ve Strakonicích.

Všichni zúčastnění předvedli vynikající práci v několika orgánech simulované Organizace spojených národů, konkrétně jako delegáti USA (Vojtěch Vrabec – oktáva), Keni (David Ulvr – sexta), Kolumbie (Jaroslav Skopal, Vojtěch Domín a Jan Blaha – sexta). Po tři hlavní jednací dny hájili zájmy těchto států, psali rezoluce, předkládali pozměňovací návrhy k nim, přednášeli projevy a také řešili simulovanou krizi v estonské Narvě.

Ze všech delegátů nejvíce exceloval David Ulvr, který byl na slavnostním zakončení vyhlášen největším skokanem roku v orgánu Světové obchodní organizace.

Naše bývalá studentka a dřívější účastnice Pražského studentského summitu Judita Zelbová byla tento ročník místopředsedkyní simulovaného orgánu NATO. Více v článku zde.


Obvodní kolo Matematické olympiády

Dne 21. 1. 2015 se uskutečnilo obvodní kolo Matematické olympiády kategorie Z9. Tohoto kola se zúčastnili 2 studenti kvarty a dosáhli výborných výsledků.

 • Jan Gara se umístil na 1. místě a postupuje dále do krajského kola.
 •  Michal Jelínek se umístil na 5. - 7. místě.

Oběma moc gratulujeme a držíme Honzovi palce do dalšího kola. Více v článku zde.


Debatní turnaj

O úspěchu našich studentů si můžete přečíst v této zprávě , kterou napsala jedna z účastnic turnaje Anička Malinová z kvinty. Více v článku zde.


Simulace jednání vlád a vládních organizací

Náš student Vojtěch Vrabec z oktávy se zúčastnil ve dnech 26. 11. – 1. 12. 2014 mezinárodní akce – simulace jednání vlád a vládních organizacíí z celého světa v Budapešti.

Zprávu Vojtěcha Vrabce o akci si můžete přečíst ZDE. Více v článku zde.


Úspěch v logické soutěži BRLOH

BRLOH je Brněnská logická hra pořádaná Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univezity v Brně a jejím Ústavem matematiky a statistiky. Je určena pro žáky základních škol a nižších gymnázií.

V letošním ročníku se mezi 535 týmy z celé republiky a Slovenska umístil náš tým z kvarty ve složení Michal Jelínek, Jan Gara, Ondřej Urban, Jakub Pavlovský Tomáš Engel na skvělém 18. místě a jen o malý kousek jim utekl postup do Velkého finále pro 7 nejlepších gymnázií a 7 nejlepších základních škol.

Všem moc gratulujeme. Více v článku zde.


Vítězství v soutěži MATEMATICO

Dne 21. 11. 2014 se uskutečnilo na Arcibiskupském gymnáziu v Praze obvodní kolo soutěže MATEMATICO OPEN 2014. V jednotlivcích soutěž vyhrál Matyáš Lamprecht a hned na 2. místě se umístil Michal Jelínek.

V týmové soutěži obsadil náš tým rovněž 1. místo. Více v článku zde.