Učebnice geografie


Koupi učebnice konzultuje s vyučujícím geografie.


1. ročník a kvinta

Demek J.: Geografie 1 - fyzickogeografická část, SPN

Matušková A.: Geografie 2 - Socioekonomická část, SPN

Geografie_1uč. Geografie 2

2. ročník a sexta

Matušková A.: Geografie 2 - Socioekonomická část, SPN

Demek J.: Geografie 3 - Regionální geografie světa, SPN

Bičík I.: Makroregiony světa - Regionální geografie pro gymnázia, ČGS

uč. Geografie 2uč. Geografie 3uč. makroregiony světa

3. ročník a septima

Demek J.: Geografie 3 - Regionální geografie světa, SPN

Kastner J.: Geografie 4 - Česká republika, SPN

Bičík I.: Makroregiony světa - Regionální geografie pro gymnázia, ČGS

uč. Geografie 3uč. Geografie 4uč. makroregiony světa