Informatika a výpočetní technika na škole


V předmětu informatika a výpočetní technika (IVT) se studenti seznámí se základy z oblasti informačních a komunikačních technologií. Osvojí si základy ovládání počítače, operačního systému a naučí se pracovat s běžnými kancelářskými programy. Dále se seznámí s tvorbou grafiky, střihem videa a audia. Ve vyšších ročnících proberou teorii počítačových sítí, programování a databázových systémů. Samozřejmostí je výuka bezpečného chování na internetu, zpracování informací a prevence proti moderním hrozbám digitálního světa.

Výuka probíhá ve dvou učebnách standardně vybavených dle současných trendů.

Rozsah výuky pro osmileté gymnázium je v celkové dotaci 6 hodin (sekunda, tercie, kvinta, sexta a oktáva). Rozsah výuky pro čtyřleté gymnázium je v celkové dotaci 4 hodiny (první, druhý a čtvrtý ročník).

Dle zájmu studentů jsou z IVT vypisovány i volitelné semináře a nepovinné kroužky.