Výtvarná výchova 2019/2020


kontaktní e-mail pro komunikaci se studenty, zasílání domácích prací, atd: vvgekom@gmail.com


ZDROJE KE STUDIU (odkazy na weby galerií, internetové časopisy, ...) naleznete zde.


V. / 1.A / VI. / 2.A
VÝSTAVA SAMOSTATNĚ
SEZNAM výstav pro 1. pol.
SEZNAM VÝSTAV PRO 2. POL.
OSNOVA - jak má vypadat a co má obsahovat reflexe samostatně navštívené VÝSTAVY 
Co má obsahovat reflexe navštíveného FILMU v rámci tohoto úkolu

V. / 1.A / VI. / 2.A
ROČNÍKOVÁ PRÁCE V OBLASTI VIZUÁLNÍHO UMĚNÍ
SEZNAM TÉMAT a informace k ročníkové práci.


1.A

VI.
 VÝSTAVA SAMOSTATNĚ - zápis vybrané výstavy
• VÝSTAVA SAMOSTATNĚ - 2. pol. - zápis vybrané výstavy
ROČNÍKOVÁ PRÁCE - zápis vybraného tématu
 "ZÁZNAM PROMĚNY SLEDOVANÉHO OBJEKTU" - fotografický časosběrný úkol
TERMÍNY odevzdání úkolů (podkladů pro klasifikaci)


2.A
 VÝSTAVA SAMOSTATNĚ - zápis vybrané výstavy
• VÝSTAVA SAMOSTATNĚ - 2. pol. - zápis vybrané výstavy
ROČNÍKOVÁ PRÁCE - zápis vybraného tématu
VÝHLED Z OKNA - fotografický časosběrný úkol
TERMÍNY odevzdání úkolů (podkladů pro klasifikaci)KVARTA
• VÝHLED Z OKNA - fotografický časosběrný úkol 
SAMOSTATNÁ NÁVŠTĚVA VÝSTAVY - osnova záznamu o výstavě
SEZNAM výstav pro 1. pol.
• VÝSTAVA SAMOSTATNĚ
- zápis vybrané výstavy
DLOUHODOBÉ ÚKOLY - TERMÍNY ODEVZDÁNÍ - 1. pol.

• DLOUHODOBÉ ÚKOLY - 2. pol.
SEZNAM VÝSTAV PRO 2. POL.
• VÝSTAVA SAMOSTATNĚ - 2. pol. - zápis vybrané výstavy


TERCIE
ŽIVOT V MÍSTĚ MÉHO BYDLIŠTĚ - podklady pro výtvarnou tvorbu ve škole


SEKUNDA
MOJE RODINA V DOBĚ 17. LISTOPADU 1989 - domácí úkol

 


PRIMA