Výtvarná výchova 2021/2022


Hlavním komunikačním kanálem pro zadávání úkolů (a jejich odevzdávání) jsou MS Teams. Kanálem pro individuální komunikaci je chat v MS Teams.


ZDROJE KE STUDIU (odkazy na weby galerií, internetové časopisy, ...) naleznete zde.V. / 1. A  / 1. B / VI. / 2. A / 2. B /  Seminář AVU

VÝSTAVA SAMOSTATNĚ
• SEZNAM VÝSTAV - seznam aktuálních výstav je v MS Teamsech v teamu třídy (v zadání tohoto úkolu, kde po kliknutí na odkaz který tam najdete se dostane do wordového dokumentu s aktuálním seznamem výstav)
OSNOVA REFLEXE VÝSTAVY - jak má vypadat a co má obsahovat reflexe samostatně navštívené výstavy
Co má obsahovat reflexe shlédnutého FILMU v rámci tohoto úkolu

V. / 1. A  / 1. B / VI. / 2. A / 2. B /
POLOLETNÍ PRAKTICKÁ PRÁCE V OBLASTI VIZUÁLNÍHO UMĚNÍ
INFORMACE K PRÁCISAVU


V.
• VÝSTAVA SAMOSTATNĚ -  seznam aktuálních výstav je v MS Teamsech v teamu třídy (v zadání tohoto úkolu, kde po kliknutí na odkaz, který tam najdete se dostane do wordového dokumentu s aktuálním seznamem výstav)
• POLOLETNÍ PRÁCE - informace o práci zde a v Ms Teams v teamu třídy


1. A
• VÝSTAVA SAMOSTATNĚ - seznam aktuálních výstav je v MS Teamsech v teamu třídy (v zadání tohoto úkolu, kde po kliknutí na odkaz, který tam najdete se dostane do wordového dokumentu s aktuálním seznamem výstav)
• POLOLETNÍ PRÁCE - informace o práci zde a v Ms Teams v teamu třídy
VÝHLED Z OKNA - fotografický časosběrný úkol

1. B
• VÝSTAVA SAMOSTATNĚ - seznam aktuálních výstav je v MS Teamsech v teamu třídy (v zadání tohoto úkolu, kde po kliknutí na odkaz, který tam najdete se dostane do wordového dokumentu s aktuálním seznamem výstav)
• POLOLETNÍ PRÁCE - informace o práci zde a v Ms Teams v teamu třídy

VI.
• VÝSTAVA SAMOSTATNĚ - seznam aktuálních výstav je v MS Teamsech v teamu třídy (v zadání tohoto úkolu, kde po kliknutí na odkaz, který tam najdete se dostane do wordového dokumentu s aktuálním seznamem výstav)
• POLOLETNÍ PRÁCE - informace o práci zde a v Ms Teams v teamu třídy


2. A
• VÝSTAVA SAMOSTATNĚ - seznam výstav a zápis vybrané výstavy je v MS Teamsech v teamu třídy (v souborech)
• POLOLETNÍ PRÁCE - informace o práci zde a v Ms Teams v teamu třídy


2. B
• VÝSTAVA SAMOSTATNĚ - seznam aktuálních výstav je v MS Teamsech v teamu třídy (v zadání tohoto úkolu, kde po kliknutí na odkaz, který tam najdete se dostane do wordového dokumentu s aktuálním seznamem výstav)
• POLOLETNÍ PRÁCE - informace o práci zde a v Ms Teams v teamu třídyKVARTA
VÝHLED Z OKNA - fotografický časosběrný úkol (celoroční)
SAMOSTATNÁ NÁVŠTĚVA VÝSTAVY (jedna výstava za rok - buď v prvním nebo ve druhém pol.) - osnova záznamu o výstavě
• SEZNAM VÝSTAV - seznam aktuálních výstav je v MS Teamsech v teamu třídy (v zadání tohoto úkolu, kde po kliknutí na odkaz, který tam najdete se dostane do wordového dokumentu s aktuálním seznamem výstav)


TERCIE


SEKUNDA


PRIMA