Výtvarná výchova 2019/2020


kontaktní e-mail pro komunikaci se studenty, zasílání domácích prací, atd: vvgekom@gmail.com


ZDROJE KE STUDIU (odkazy na weby galerií, internetové časopisy, ...) naleznete zde.


V. / 1.A / VI. / 2.A
VÝSTAVA SAMOSTATNĚ
SEZNAM výstav pro 1. pol.
OSNOVA - jak má vypadat a co má obsahovat reflexe samostatně navštívené VÝSTAVY 
Co má obsahovat reflexe navštíveného FILMU v rámci tohoto úkolu

V. / 1.A / VI. / 2.A
ROČNÍKOVÁ PRÁCE V OBLASTI VIZUÁLNÍHO UMĚNÍ
SEZNAM TÉMAT a informace k ročníkové práci.


1.A

TERCIE


SEKUNDA
• MOJE RODINA V DOBĚ 17. LISTOPADU 1989 - domácí úkol

 


PRIMA