Učebnice společenských věd


Seznam základních a doporučených učebnic pro výuku společenských věd naleznete zde.


Kvarta

DENGLEROVÁ, Denisa et al. Společenské vědy pro střední školy. 1. díl. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2009. 84 s. ISBN 978-80-7358-144-2.


Kvinta

DENGLEROVÁ, Denisa et al. Společenské vědy pro střední školy. 1. díl. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2009. 84 s. ISBN 978-80-7358-144-2.

DUFEK, Pavel et al. Společenské vědy pro střední školy. 2. díl. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2010. 88 s. ISBN 978-80-7358-152-7.


Sexta

BRÁZDA, Radim et al. Společenské vědy pro střední školy. 4. díl. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2011. 96 s. ISBN 978-80-7358-175-6.

DUFEK, Pavel et al. Společenské vědy pro střední školy. 2. díl. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2010. 88 s. ISBN 978-80-7358-152-7.


Septima

HORECKÝ, Jan et al. Společenské vědy pro střední školy. 3. díl. Učebnice. 2. aktualizované vyd. Brno: Didaktis, 2014. 96 s. ISBN 978-80-7358-233-3. (vydání v souladu s aktuálním zněním občanského zákoníku)


1. ročník

DENGLEROVÁ, Denisa et al. Společenské vědy pro střední školy. 1. díl. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2009. 84 s. ISBN 978-80-7358-144-2.


2. ročník

BRÁZDA, Radim et al. Společenské vědy pro střední školy. 4. díl. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2011. 96 s. ISBN 978-80-7358-175-6.

DUFEK, Pavel et al. Společenské vědy pro střední školy. 2. díl. Učebnice. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2010. 88 s. ISBN 978-80-7358-152-7.


3. ročník:

HORECKÝ, Jan et al. Společenské vědy pro střední školy. 3. díl. Učebnice. 2. aktualizované vyd. Brno: Didaktis, 2014. 96 s. ISBN 978-80-7358-233-3. (vydání v souladu s aktuálním zněním občanského zákoníku)


Doporučené učebnice pro všechny ročníky

BLECHA, Ivan. Filosofie. 4. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2004. 280 s. ISBN 80-7182 -147-0.

DVOŘÁK, Jan et al. Odmaturuj! ze společenských věd. 2. přepracované vyd. Brno: Didaktis, 2015. 288 s. ISBN 978-80-7358-243-2. (vydání v souladu s aktuálním zněním občanského zákoníku)