Atlasy


Případnou koupi atlasu vždy konzultujte s vaším vyučujícím geografie.


Školní atlas světa, Kartografie PRAHA

Školní atlas světa_1Nejuniverzálnější atlas, který nejlépe splňuje všechny požadavky. Novější vydání jsou doplněna o tematické mapy, které jsou důležitou součástí pro pochopení jevů a souvislostí v geografii.

Kartografie PRAHA

 

 

 


Školní atlas dnešního světa, Terra

Školní atlas dnešního světaTematický atlas, který prostředníctvím tematických map, grafů a tabulek poskytuje komplexní pohled nejen na dnešní svět, ale i na jeho historické souvislosti a na jeho předpokládaný vývoj v budoucnosti.

Máme zakoupenou i digitální licenci.

Dnešní svět

 

 


Česká republika - Školní atlas, Kartografie PRAHA

česká republika - školní atlas 2013Podobně jako Školní atlas světa kvalitně a vyváženě vystihuje všechny geografické informace související s Českou republikou.

Kartografie PRAHA