Učebnice českého jazyka


Prima až tercie

učebnice zapůjčuje škola


Kvarta

učebnice zapůjčuje škola

Doporučené učebnice (pokračuje se v nich v následujících ročnících):

Soukal J. a kol.: Literatura pro I. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Soukal J.: Čítanka pro I. ročník gymnázií (nakl. SPN)

literatura pro I. ročníkčítanka pro 1. ročník 

Kvinta

Soukal J. a kol.: Literatura pro I. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Soukal J. a kol.: Literatura pro II. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Soukal J.: Čítanka pro I. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Soukal J.: Čítanka pro II. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Kostečka J.: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií (nakl. SPN)

literatura pro I. ročníkliteratura pro II. ročníkčítanka pro 1. ročníkčítanka pro 2. ročníkčeský jazyk pro 1. ročník gymnázií

1. ročník

Soukal J. a kol.: Literatura pro I. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Soukal J.: Čítanka pro I. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Kostečka J.: Český jazyk pro 1. ročník gymnázií (nakl. SPN)

literatura pro I. ročníkčítanka pro 1. ročníkčeský jazyk pro 1. ročník gymnázií

Sexta

Soukal J. a kol.: Literatura pro II. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Soukal J. a kol.: Literatura pro III. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Soukal J.: Čítanka pro II. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Soukal J.: Čítanka pro III. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Kostečka J.: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií (nakl. SPN)1)

Kostečka J.: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií (nakl. SPN)2)

literatura pro II. ročníkliteratura pro III. ročníkčítanka pro 2. ročníkčítanka pro 3. ročníkčeský jazyk pro 2. ročník gymnáziíčeský jazyk pro 3. ročník gymnázií 

2. ročník

Soukal J. a kol.: Literatura pro II. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Soukal J.: Čítanka pro II. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Kostečka J.: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií (nakl. SPN)1)

Kostečka J.: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií (nakl. SPN)2)

literatura pro II. ročníkčítanka pro 2. ročníkčeský jazyk pro 2. ročník gymnáziíčeský jazyk pro 3. ročník gymnázií

Septima

Soukal J. a kol.: Literatura pro III. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Soukal J. a kol.: Literatura pro IV. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Soukal J.: Čítanka pro III. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Soukal J.: Čítanka pro IV. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Kostečka J.: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií (nakl. SPN)2)

Kostečka J.: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií (nakl. SPN)1)

literatura pro III. ročníkliteratura pro IV. ročníkčítanka pro 3. ročníkčítanka pro 4. ročníkčeský jazyk pro 2. ročník gymnáziíčeský jazyk pro 3. ročník gymnázií

3. ročník

Soukal J. a kol.: Literatura pro III. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Soukal J.: Čítanka pro III. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Kostečka J.: Český jazyk pro 2. ročník gymnázií (nakl. SPN)2)

Kostečka J.: Český jazyk pro 3. ročník gymnázií (nakl. SPN)1)

literatura pro III. ročníkčítanka pro 3. ročníkčeský jazyk pro 2. ročník gymnáziíčeský jazyk pro 3. ročník gymnázií

Oktáva a 4. ročník

Soukal J. a kol.: Literatura pro IV. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Soukal J.: Čítanka pro IV. ročník gymnázií (nakl. SPN)

Kostečka J.: Český jazyk pro 4. ročník gymnázií (nakl. SPN)

literatura pro IV. ročníkčítanka pro 4. ročníkčeský jazyk pro 4. ročník gymnázií 

Další doporučená literatura

Komunikace v českém jazyce pro střední školy - učebnice (nakl. Didaktis)

Komunikace v českém jazyce pro střední školy - pracovní sešit (nakl. Didaktis)

Nezkusil V.: Čítanka české a světové literatury pro 1. ročník SŠ – Nejstarší literární památky a Počátky českého národního obrození (nakl. Fortuna)

Nezkusil V.: Čítanka české a světové literatury pro 2. ročník SŠ – 19. století (nakl. Fortuna)

Nezkusil V.: Čítanka české a světové literatury pro 3. ročník SŠ – 1900 - 1945 (nakl. Fortuna)

Nezkusil V.: Čítanka české a světové literatury pro 4. ročník SŠ – po roce 1945 (nakl. Fortuna)

komunikace v českem jazyce učebnicekomunikace v českem jazyce učebnice prac. sešitčítanka české a světové literatury pro 1. ročník SŠčítanka české a světové literatury pro 2. ročník SŠčítanka české a světové literatury pro 3. ročník SŠčítanka české a světové literatury pro 4. ročník SŠ

1) pro výuku jazyka
2) pro výuku slohu